Разное

Плаття личить до лиця пасує чи підходить – Блог учителя української мови та літератури Онишко Лілії Василівни: Пасувати чи підходити?

Блог учителя української мови та літератури Онишко Лілії Василівни: Пасувати чи підходити?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів ВВС Україна

Яка відмінність між словами пасувати й підходити? Як українською мовою подходящий? Обидва слова мають по кілька значень. Вони семантично збігаються в розумінні: бути зручним, годитися до чогось, відповідати вимогам, личити. У такому значенні частіше вживане слово пасувати.
Наприклад: «Не пасує в будній день парадувати в шовковій хустині» (Ірина Вільде), «Блакитний капелюшок добре пасував їй до лиця» (Леонід Смілянський). Російське подходящий – українською мовою підхожий, слушний. Наприклад: подходящий для какой-либо работы – підхожий для якоїсь роботи, подходящий случай – слушна нагода. Запитання про слова налаштування і настройки. У комп’ютерному вжитку краще казати налаштування, налаштовувати, ніж настройка, настроювати. Яка відмінність між словами спільнота і група?
Спільнота
 – об’єднання людей, згуртованих спільними умовами життя, метою, інтересами. Група – певна кількість людей, предметів, ознак, властивостей. Наприклад: етнічна спільнота, соціяльна спільнота, але група людей, група тварин, лекторська група, група крови. Чи правильно казати: «Книжка, що її ми прочитали»? Цілком правильно. Замість прочитана нами книжка, бо українська мова не любить зворотів, у яких виконавець дії стоїть в орудному відмінку.

Відмінність між надсилати й відправляти. Повідомлення надсилають чи відправляють?

Найближчий до відправляти синонім – відсилати: книжки, листи, бандеролі тощо. Повідомлення надсилають. Відправляти – рідше вживаний синонім до обох попередніх слів. Яка різниця між фотографією і світлиною? Яке з них більш українське? Фотографія й світлина – синонімічні позначення зображення на світлочутливому матеріялі. Слово фотографія запозичене з грецької мови (гр. φως – світло та γράφω – пишу).
Світлина
 – власне українське утворення як часткова калька грецької лексеми.

План-завдання № 8

ТЕМА: ЗАГАЛЬНОКОМУНІКАТИВНІ ОЗНАКИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

Студент повинен знати:

– за яких умов мовлення можна вважати еталонним;

– засоби досягнення мовної точності, логічності, чистоти, багатства та різноманітності, образності та виразності;

– до чого призводить бідний лексичний запас мовця, незнання лексичного значення слова;

– шляхи подолання лексичних недоліків у мовленні.

Студент повинен уміти:

– визначати лексичне значення слів, правильно й доцільно вживати їх у контексті;

 • використовувати багатозначні слова, омоніми, синоніми й пароніми з певною стилістичною метою;

– будувати речення не вживаючи зайвих слів, повторів;

– вміло користуватися логічними й психологічними паузами;

– правильно й доцільно вживати в мовленні запозичені слова;

— вміло користуватися багатством форм;

— правильно інтонувати різного типу речення.

Теоретичні питання:

 1. Точність мовлення – одна з основних комунікативних ознак мови.

 2. Засоби досягнення мовної точності в текстах різних стилів.

 3. Поняття про логічність мовлення. Зв’язок логічності мовлення з його точністю. Загальні і специфічні ознаки логічності в кожному стильовому різновиді мовлення.

 4. Причини появи алогізмів, шляхи їх усунення.

 5. Поняття про чистоту мовлення, її зв’язок з правильністю і нормативністю.

 6. Поняття про багатство мовлення та його різноманітність. Умови та джерела досягнення багатства та різноманітності.

 7. Багатство й різноманітність мовлення у зв’язку з його стилістичною належністю.

 8. Поняття образності й виразності мовлення у зв’язку з його стильовою належністю.

 9. Засоби та прийоми досягнення образності (метафора, метонімія, синекдоха, порівняння, епітети, алегорія, антитеза, перифраза, евфемізм).

Література:

 1. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990 – С. 91 — 100, 105 — 110,116 – 121, 125 — 129.

 2. Бондар Д. Р., Пентилюк М. І. Лексичні недоліки в мовленні учнів і шляхи подолання їх // УМЛШ. – 1980. – № 11. – С. 42 — 48.

 3. Коваль А. П. Словесні бур’яни // Слово про слово. – К., 1986. – С. 35 — 43.

 4. Коваль А. П. Господарі чи гості // Слово про слово. – К., 1986. – С. 20 — 24.

 5. Ленець К. В. Які слова потрібні в мові // Культура слова. Збірник. – К., 1988. – Вип.35. – С. 71 — 75.

 6. Плющ Н.Н Слово у мові і мовленні // Культура слова. – К., 1988. – Вип.3 – С. 45 — 47.

 7. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1992. – С. 48-64, 92-98.

 8. Скорик О.С. Уникати штампів і канцеляризмів // УМЛШ. – 1979. – № 4 .

 9. Чак Є. Без зайвини // Таємниці слова. – К., 1991. – С.114-116.

Практичні завдання

Завдання 1.

Напишіть твір-роздум публіцистичного характеру на тему «Освіта в Україні чи за кордоном?».

Аудиторна робота

Завдання 1.

Пояснити, як правильно сказати:

Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Рятівник чи рятувальник за професією? Поштова скринька чи поштовий ящик у під’їзді? Аптека працює круглу чи цілу добу? Двері відчинити чи відкрити? Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? Газети підписувати чи передплачувати? Туфлі одягти, взути чи обути? Плаття личить, до лиця, пасує чи підходить? Екзаменаційний білет чи квиток? На літак білет чи квиток? Дефекти, вади чи недоліки артикуляції? Ставлення чи відношення твоє до мене? Взаємини, стосунки чи відносини між державами? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музично чи музикально обдарована дитина?

Пам’ятка чи пам’ятник архітектури? Компанія чи кампанія виборча?

Завдання 2.

З’ясуйте значення слів. Складіть з ними словосполучення.

Практик – практикант, ефектний – ефективний, головний – головатий, створення – створіння.

Завдання 3.

Виправте текст. Поясніть помилки.

1. Один із адресатів писав до письменника. 2. Багата студентів-філологів виїхало на діалектичну практику. 3. Я спутав ці слова. 4. Він виступив дуже нетактично. 5. Марійка закінчила оформляти особистий листок. 6. Наші кореспонденти регулярно проводять рейди перевірок. 7. Письменник написав великий соціалістичний роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні». 8. У приведеному тексті наукового стилю переважують віддієслівні іменники. 9. Вона з успішністю впоралася з контрольною роботою. 10. Маланка хороша жінка, охайна і дуже сварлива.

Завдання 4.

Замінити подані речення фразеологізмами.

 1. Він був мені не дуже близьким родичем, прямо-таки далеченьким. 2. Після заміжжя вона стала жити краще. 3. А дівчина так дивилася, очима водила і так, і сяк, одним словом – загравала. 4. Зажурився дядько, стоїть смутний, невеселий. 5. Отак пив, пив горілку та й помер.

Завдання 5.

З’ясувати, чи логічно побудовані наведені конструкції, чи можливі вони граматично.

Трохи синюватий, дещо звичайнісінький, дуже здоровенний, сильно зеленуватий, дещо дорогуватий, дуже білесенький, трохи задовгий, сильно довгуватий, занадто добрий, трохи солодкуватий, солодкувато-кислий, суха вода, сухий спирт, мокра вода.

Завдання 6.

Вкажіть на логічні помилки й запропонуйте способи їх усунення.

1. Хитрість є хитрість, а совість є совість. І в кожного вона повинна бути там, де їй належить бути 2. Ми будемо переходити у вищий клас роботи. Тому про пиятику і байдикування не може бути й мови. 3. Усім учасникам ансамблю треба було бути на першому дзвінку о 18 годині. 4. У селі продається хата, клуня і погрібник. Поруч колгоспний лан. 5. На моєму утриманні свекор, корова, двоє дітей. А вони ще й молоко з мене вимагають. 6. Терміново потрібна секретар-друкарка, яка уміє працювати українським і російським язиком.

Завдання 7.

З’ясуйте, що засмічує подані речення. Відредагуйте їх.

 1. Ми розглянули питання, які стоять на порядку денному нашої астрономії. 2. Праця різних працівників розрізняється за її якістю. 3. Я іду, значить, і зустрічаю товариша, а він, значить, і розповідає мені про цю подію. 4. Твоя основна функція – стежити за дорогою. 5. Ви сходите на слідкуючій зупинці? 6. Учні нашого класу прийняли активну участь у цьому конкурсі. 7. Приміщення цієї кімнати знаходиться в аварійному становищі. 8. На будівництво школи відпущено кошти в сумі 500 тисяч гривень.

Завдання 8.

Пояснити, чим різняться одиниці поданих нижче синонімічних рядків (дати семантичну й функціонально-стилістичну характеристику), встановити, які одиниці ненормативні. Синоніми четвертого ряду ввести в речення.

1. Довіряти, мати довіру, вірити, покладатися. 2. Завірити, запевнити, дати слово, дати обіцянку, обіцяти, гарантувати, дати гарантію. 3. Основний, головний, найважливіший, найактуальніший, першорядний, першочерговий, пріоритетний. 4. Повідомити, сповістити, поінформувати, довести до відома, дати знати. 5. Міркування, думка, зауваження, переконання, передбачення.

Завдання 9.

Утворіть синонімічні ряди із поданих фразеологічних одиниць. З’ясуйте їх значення, увівши по одному фразеологізму із кожного синонімічного ряду в речення.

Підбивати клинці, вводити в оману, топтати стежку, замазувати очі, пустити з торбами, обламати крила, байдики бити, дим в очі пускати, збити пиху, палець об палець не вдарити, дуба дати, і в ус не дути, і вухом не вести, віддати богові душу, ребра полічити, обібрати до нитки, сидіти склавши руки, дати стусана, відкинути ноги, обдерти як липку.

Поясніть, як правильно сказати, та запишіть правильні варіанти сполучень слів.


ТОП 10:

Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Поштова скринька чи поштовий ящик у під’їзді? Аптека працює круглу чи цілу добу? Двері відчинити чи відкрити? Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? Газети підписувати чи передплачувати? Туфлі одягти, взути чи обути? Сукня личить, до лиця, пасує чи підходить? Екзаменаційний білет чи квиток? На літак білет чи квиток? Дефекти, вади чи недоліки артикуляції? Ставлення чи відношення твоє до мене? Взаємини, стосунки чи відносини між державами? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музично чи музикальна обдарована дитина? Пам’ятка чи пам’ятник архітектури? Компанія чи кампанія виборча?

Прочитайте речення. Поміркуйте, що в них неправильно. Виправте помилки й запишіть відредаговані речення.

1. Учора я і мій викладач, ми брали участь у конференції. 2. Навесні на річці ламається крига, розливається, заливає свої берега. 3. Тренування були хороші, спортивні, веселі. 4. Треба встановити керівництво і контроль за роботою групи. 5. Більш за все я люблю і захоплююсь українською мовою.

Запишіть подані слова в чотири колонки за відмінами, ставлячи їх у форму давального й орудного відмінків однини. Виділіть закінчення.

Біль, механізм, теля, психіка, медаль, характеристика, невдаха, закономірність, життєдіяльність, бар’єр, тім`я, курча, курчатко, розвиток, турнір, цінність, ворота, сирота, дослідження, кров, аспект, специфіка, праця, радість, відмінність, подорож, позиція, лоша, життя, побудова, блакить, акцент, ритуал.

Поставте подані слова у формі родового відмінка однини. Уведіть їх у словосполучення.

Стрибун, спорт, суперник, турнір, рух, екзамен, теніс, спосіб, декан, футбол, учасник, переможець, кидок, дослід, ритм, аналіз, спеціаліст, журнал, імпульс, внесок, радіус.

 

Домашнє завдання

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

Перекладіть текст українською мовою.

Слово «дидактика» происходит от греческого «дидактикос», что означает «обучающий». Предметом дидактики является процесс обучения, его закономерности. Эту науку определяют как общую теорию образования и обучения, поскольку она исследует общие закономерности познавательной деятельности человека, происходящей как под руководством преподавателя, так и самостоятельно, путем самообразования.

Дидактика отвечает на вопросы: для чего учить? Как учить? Где учить? В каких организационных формах? Иными словами, она дает научное обоснование целям, отбору содержания образования, выбору средств и методов обучения, определяет формы организации обучения.

Дидактика как общая теория образования и обучения рассматривает общие положения и закономерности, свойственные обучению всем предметам. Эти закономерности получают отражение в преподавании каждой конкретной учебной дисциплины. Вместе с тем преподавание каждого предмета имеет свою специфику, определяемую целью его изучения, содержанием и особенностями усвоения учащимися. Эта специфика учитывается и получает отражение в предметных методиках или частных дидактиках, – отраслях педагогической науки, исследующих закономерности преподавания и изучения конкретных учебных дисциплин.

Практичне заняття № 1 ІФМТО

МОВА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ В ЖИТТІ ПРОФЕСІЙНОГО КОМУНІКАТОРА

План

1. Комунікативні ознаки культури мови.

2. Правильність мови (мовні норми).

3. Форми родового відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.

4. Особливості правопису іменників ІІ відміни в давальному відмінку однини.

5. Практичне засвоєння нормативних форм кличного відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.

 

Література

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432с.
 2. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 240с.
 3. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук.думка, 2007. – С. 68-71, 74.
 4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005. – С.54-56.
 5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000. – С. 100-104.

 

Аудиторна практична робота

Поясніть, як правильно сказати, та запишіть правильні варіанти сполучень слів.

Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Поштова скринька чи поштовий ящик у під’їзді? Аптека працює круглу чи цілу добу? Двері відчинити чи відкрити? Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? Газети підписувати чи передплачувати? Туфлі одягти, взути чи обути? Сукня личить, до лиця, пасує чи підходить? Екзаменаційний білет чи квиток? На літак білет чи квиток? Дефекти, вади чи недоліки артикуляції? Ставлення чи відношення твоє до мене? Взаємини, стосунки чи відносини між державами? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музично чи музикальна обдарована дитина? Пам’ятка чи пам’ятник архітектури? Компанія чи кампанія виборча?

Прочитайте речення. Поміркуйте, що в них неправильно. Виправте помилки й запишіть відредаговані речення.

1. Учора я і мій викладач, ми брали участь у конференції. 2. Навесні на річці ламається крига, розливається, заливає свої берега. 3. Тренування були хороші, спортивні, веселі. 4. Треба встановити керівництво і контроль за роботою групи. 5. Більш за все я люблю і захоплююсь українською мовою.

Запишіть подані слова в чотири колонки за відмінами, ставлячи їх у форму давального й орудного відмінків однини. Виділіть закінчення.

Біль, механізм, теля, психіка, медаль, характеристика, невдаха, закономірність, життєдіяльність, бар’єр, тім`я, курча, курчатко, розвиток, турнір, цінність, ворота, сирота, дослідження, кров, аспект, специфіка, праця, радість, відмінність, подорож, позиція, лоша, життя, побудова, блакить, акцент, ритуал.

Поставте подані слова у формі родового відмінка однини. Уведіть їх у словосполучення.

Стрибун, спорт, суперник, турнір, рух, екзамен, теніс, спосіб, декан, футбол, учасник, переможець, кидок, дослід, ритм, аналіз, спеціаліст, журнал, імпульс, внесок, радіус.

 

Домашнє завдання

3. Підготуйте відповіді до питань плану.

Перекладіть текст українською мовою.

Линии среди геометрических фигур занимают особое положение. Помимо служебного применения при выполнении изображений и различных графических построений, они позволяют решать многие научные и инженерные задачи. Например, с помощью линий можно создать наглядные модели многих процессов, установить и исследовать функциональную зависимость между различными параметрами, конструировать поверхности технических форм и т.п. Линию можно представить либо как границу поверхности, либо как след непрерывно движущейся в пространстве точки. Так как положение точки на линии определяется одной непрерывно меняющейся величиной (одним параметром), линия является однопараметрическим (одномерным) непрерывным множеством точек. Для начертательной геометрии второй, так называемый кинематический, способ представления линии является более удобным. Существуют прямые, ломаные и кривые линии. Каждый чертеж должен быть выполнен на листе определенных размеров, который называется форматом. Формат определяется размерами внешней рамки. Внешняя рамка выполняется тонкой линей.

Практичне заняття № 1 ФФВ

МОВА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ В ЖИТТІ ПРОФЕСІЙНОГО КОМУНІКАТОРА

План

1. Комунікативні ознаки культури мови.

2. Правильність мови (мовні норми).

3. Форми родового відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.

4. Особливості правопису іменників ІІ відміни в давальному відмінку однини.

5. Практичне засвоєння нормативних форм кличного відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.

 

Література

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432с.
 2. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 240с.
 3. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук.думка, 2007. – С. 68-71, 74.
 4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005. – С.54-56.
 5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000. – С. 100-104.

 

Аудиторна практична робота
Практичне заняття № 1

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора

План

 1. Вхідний (діагностичний) контроль (тестові завдання).

 2. Культура мовлення в житті професійного комунікатора.

 3. Комунікативні ознаки культури мови.

 4. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури

 5. Типи словників. Електронні словники.

Питання для самоконтролю

 1. Розмежуйте поняття „культура мови” і „культура мовлення”.

 2. Назвіть комунікативні ознаки культури мовлення.

 3. Виділіть основні аспекти вияву культури мовлення.

4. Яку функцію виконують словники й інші довідкові джерела?

5. Чи часто вам доводиться користуватися словниками? Якими словниками ви користуєтеся найчастіше? З чим це пов’язано?

Література

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови / Н.Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.

 2. Галузинська Л. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) / Л.І.Галузинська, Н.В.Науменко, В.О.Колосюк. – К. : Знання, 2008. – 430 с.

 3. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика / М.І. Пентилюк. – К. : Вежа, 1994. – 240с.

 4. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2010. – 288 с.

 5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В.Клименко – К. : Алерта, 2012. – 696 с.

 6. http://slovopedia.org.ua (Онлайн-словники серії „Словопедія”).

 7. http://www.slovnyk.net (СЛОВНИК.net).

Практична частина

1. Поясніть, як правильно сказати, та запишіть правильні варіанти сполучень слів. Якою комунікативною ознакою характеризується мовлення, у якому ви вживаєте правильно вибраний варіант сполучень слів?

Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Рятівник чи рятувальник за професією? Поштова “скринька” чи поштовий ящик у під’їзді? Аптека працює круглу чи цілу до­бу? Двері відчинити чи відкрити? Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? Газети підпи­сувати чи передплачувати? Туфлі одягти, взути чи обути? Плаття личить, до лиця, пасує чи підходить? Екзаменаційний білет чи квиток? На літак білет чи квиток? Дефекти, вади чи недоліки арти­куляції? Ставлення чи відношення твоє до мене? Взаємини, стосунки чи відносини між державами? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музично чи музикально обдарована дитина? Пам’ятка чи пам’ятник архітектури? Компанія чи кампанія виборча?

2. Поставте наголос у словах. Яким словником ви можете скористатися, щоби правильно поставити наголос? Запам’ятайте правильне наголошення поданих слів.

Асиметрія, атиповий, багаторазовий, багаторівневий, багатоскладовий, багатоциліндровий, бездротовий, бюлетень, вибірний, видання, визвольний, вичерпний, гіпсовий, дисковий, заголовок, капковий, каталог, мережа, найважливіший, ознака, пізнання, пластовий, податковий, позачасовий, показник, порядковий, пусковий, ріпчастий, слина, спина, ситцевий, телефонія, утруднити, фарфор, фаховий, феномен, філантропія, цифровий, цукровий, часопис, шлунковий, штриховий, щипці, ядровий.

Tyfttg — Реферати — Rree

      Українська мова (за професійним спрямуванням – 3 семестр)
      Завдання до змістового модулю № 1

    1. Поясніть, як правильно сказати, та запишіть правильні варіанти сполучень слів.

      Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Рятівник чи рятувальник за професією? Поштова «скринька чи поштовий ящик у під’їзді? Аптека працює круглу чи цілу добу? Двері відчинити чи відкрити? Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? Газети підписувати чи передплачувати? Туфлі одягти, взути чи обути? Плаття личить, до лиця, пасує чи підходить? Екзаменаційний білет чи квиток? На літак білет чи квиток? Дефекти, вади чи недоліки «артикуляції? Ставлення чи відношення твоє до мене? Взаємини, стосунки чи відносини між державами? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музично чи музикальна обдарована дитина? Пам’ятка чи пам’ятник архітектури? Компанія чи кампанія виборча?

    2. Знайдіть помилки в реченнях, відкоригуйте. Поясніть характер помилок.

    1. Притягнення керівника відділу до матеріальної відповідальності вірогідне, підписуючи звіт з неперевіреними   даними. 2. У   наказі зазначено, що на протязі 20-25 вересня 2008 року необхідно привести документацію у відповідність з діючими інструкціями. 3. Керівництво виробничої практики   здійснюється фахівцями тієї установи, де студент проходить практику.   4.Обидва   прилади потребувало ремонту.   5. У виступі першого проректора висвітлювалося його бачення втілення положень Болонської угоди в навчальний процес нашого закладу. 6. У   наступний день ухвалу профспілкового комітету оприлюднили. 7. Успіх забезпечив досвід. 8. На ярмарку райони області представили овочі, фрукти, яблука, сливи, огірки і картоплю.9. Більш за все студент Сидоренко О. любить і захоплюється історією Давнього Єгипту.

    3. Прочитайте речення. З’ясуйте, чи правильно вжиті в них ступені порівняння прикметників. Запишіть зредагований варіант речень. Свій вибір аргументуйте.

Як правильно підібрати зачіску за формою обличчя

Як підібрати правильну стрижку до лиця

Як підібрати правильну стрижку до лицяДо вибору зачіски кожна жінка, як правило, підходить досить виважено і обдумано. Тому, приходячи в перукарню дівчата, відчувають легке переживання, правильно чи почує всі її побажання майстер, чи сподобається їй кінцевий результат, і до лиця їй буде її нова зачіска? Всі ці питання мучать жінку під час довгого очікування. Ну, на жаль, за професіоналізм майстра ми не можемо відповідати, але зате ми можемо докладно розповісти як визначити форму обличчя і підібрати стрижку, виходячи зі своїх індивідуальних особливостей і рис. Вивчивши всі можливі нюанси і способи правильного підбору зачіски, жінка зможе чітко відповісти, в якому образі вона себе бачить, і яка зачіска грамотно підкреслить її унікальний імідж і самі красиві і яскраві деталі зовнішнього вигляду. Але, про все по порядку.

Типи особи і зачіски до них

Перш ніж створити для себе найбільш своєрідний стиль і неповторний образ, потрібно ретельно проаналізувати свій вигляд в дзеркалі, і визначити, яка у вас форма особи, які риси і зони хотілося б підкреслити, а які не зайвим було б приховати.

Як правильно підібрати зачіску в залежності від форми обличчя

Як правильно підібрати зачіску в залежності від форми обличчя Щоб визначити форму обличчя, притаманну вам, розглянемо характерні риси кожної з різновидів типажів особи:
 • «Овал». Як правило, має видовжену форму, що виділяються вилиці, лоб однаковий або трохи більше по ширині, ніж підборіддя. Для даного підтипу характерні закруглені і плавні лінії особового контуру. Цей тип особи є найбільш класичним і правильним, зачіски для овального обличчя підбираються легше всього.
 • «Прямокутник». У представників даного типажу, особа досить витягнуто, а ширина лоба, щік і підборіддя має приблизно однаковий розмір, або ж різниця між цими трьома областями, не сильно різниться.
 • «Квадрат». Цей тип характерний для тих, у кого ширина обличчя приблизно дорівнює її висоті, і при цьому широковатая нижня щелепна частина досить різко контрастує з вузьким чолом.
 • «Трикутник» ( або серцеподібний). Ця форма нерідко зустрічається серед слов’янських дівчат. Характерною рисою є звужений (гострий) маленьке підборіддя, і досить широкі вилиці, у зв’язку з цим утворюються досить незграбні лінії контуру, що нагадують за формою трикутник.
 • «Коло». У круглолицих дам, довжина і ширина обличчя приблизно рівні, вилиці досить широкі, але перехід від них до підборіддя окреслено округлими, плавними лініями.
 • «Ромб». Є досить рідкісним типом, його форма нагадує ромб, тобто лоб і підборіддя дуже вузькі, а вилиці при цьому помітно розширено.
 • Форма «груші». Також відноситься до досить рідко зустрічається типам особи. Для такої форми властиво візуально важка нижня лицьова частина (область скул і нижня щелепа), але вузька лобова зона і тім’ячко.

Якого типу особи який вид чубчика підходить читайте в статті за посиланням /kak-pravilno-podbrat-chelku/

Таким чином, щоб підібрати зачіску по формі обличчя, для початку необхідно врахувати всі наявні пропорційні порушення особи. Зачіска повинна як би візуально скоректувати тип особи і форму голови до більш правильною.

Зачіски для овальної форми обличчя

Т. к. форма овалу вважається найбільш правильною і типовою для особи, особливих обмежень при виборі зачіски, не існує. Але, якщо все таки є невелика похибка в пропорціях, то можна візуально її усунути.

Наприклад, слід розуміти, що гладка зачіска з рівним проділом не підійде дівчатам з завужені чолом. Або ж, стрижки для великого чола бажано повинні включати в себе пряму або на бік чубок.

Якщо форма овалу, досить витягнута, то перевагу краще віддавати подовженим стрижок і челкам. В цьому випадку, буде чудово виглядати подовжене каре з піднятими біля коренів волосинками.

Зачіски на овальне обличчя будуть добре виглядати і з прядкою, і без неї, все залежить від природного вигляду волосся, їх густоти і типу. Теж саме стосується і довжини. Овальнолицым жінкам можна носити волосся будь-якої довжини, від самих коротких до коси по пояс. Існує величезна кількість зачісок для овального обличчя на середні волосся, можна створити об’ємний каскад і будь-яку багатошарову зачіску, боб, пряму або видовжену карешку та ін. З легкістю підібрати оригінальну та стильну стрижку, можна для будь-якої довжини.

Зачіска для прямокутного обличчя

Якщо ваш тип особи відноситься до «прямокутного», то вибираючи стрижку, слід йти від великого прикореневого об’єму на маківці, інакше ви ризикуєте підкреслити зайву довжину обличчя. Також, стрижка для прямокутного особи не повинна бути занадто відкритою, підкреслюючи його незграбні вилиці.

Багато жінок соромляться своєї прямокутної форми обличчя, вважаючи її надто явної і грубої. Однак, у багатьох жінок вміло виходить підкреслити свої природні риси за допомогою відкритої зачіски, і виглядає це досить аристократично. Взяти навіть знамениту представницю даної форми Анжеліну Джолі, вона ніколи не намагається згладжувати жорсткі і рівні межі свого обличчя зачіскою або макіяжем, в підсумку отримує в міру зухвалий, в міру романтичний, ефектний образ. Але тут знову ж таки все дуже індивідуально. Краще, звичайно запитати думку у майстра.

Якщо не хочете ризикувати, то вибирайте серед безпрограшних варіантів. Вам точно підійдуть такі стрижки для прямокутного обличчя, як: градуйована драбинка, всілякі багатошарові зачіски, варіанти з довгою чубчиком, подовжені спереду пасма, які візуально пом’якшать нижній контур обличчя.

Жінкам з такою формою обличчя, краще всього зробити косу або рваний чубок. Можна і зупиниться на напівкруглої челочке. Але про рівну і коротку чубок краще забути, таким чином, ви тільки виділіть всі незграбні пропорції особи.

Зачіски для квадратного типу особи

Побажання до стрижки для обличчя типу «квадрат», не особливо відрізняються від тих, які запропоновані для «прямокутних» форм, головне завдання приховати або згладити незграбність ліній і переходів.

Щоб додатково виділити виразність і чіткість наявних ліній, а також щоб візуально розширити і не звузити обличчя, слід уникати чітких геометричних ліній, з цієї причини не варто:

 • Відрізати рівно і коротко чубок;
 • Робити чітку і рівну довжину за підборіддя;
 • Робити занадто короткі стрижки, вони будуть доречні, якщо тільки доповнити її ніжними пасмами, обрамляють обличчя і додають до образу ніжності і чуттєвості.

Вибираючи стрижку для великого особи, віддайте перевагу середній довжині волосся і косою і легкої челочке.

Зачіски для ромбовидного особи

Основним завданням, яке повинна виконувати стрижка для ромбовидного особи, є зменшення ширини скул, зайвої довжини особи та збалансування звужений підборіддя. В цьому випадку, вам необхідно зробити упор на обсяг в області чола і підборіддя, тобто постарайтеся відмовитися від “прилизаних» стрижок і тих, у яких не залишається волосся в області шиї і підборіддя. Так що постарайтеся забути про занадто короткі стрижки без чубчика. Зачіски з укладеними вгору волоссям вам також можуть не підійти, так як візуально вони будуть ще більше подовжувати особа.

Ідеальним вибором стане «рвана» стрижка з косою чубчиком і бічним проділом. Дуже жіночно будуть виглядати будь-які варіанти з кучерявими волоссям, а також подовжені до підборіддя передні пасма або чубчик. Пам’ятайте, гладка і коротка чубчик і прилизана маківка точно не ваш варіант.

Стрижки для грушоподібної особи

Майстер повинен знати, які варіанти зачісок підійдуть жінкам з масивним підборіддям і маленьким чолом, а від яких зачісок краще її відмовити.

Отже, перше правило: не варто робити акцент в зоні скул і підборіддя, тобто там не повинно бути великого об’єму волосся, об’ємним краще зробити верхівку. Інакше, підборіддя буде ще важче. Занадто коротких і гладких біля коренів стрижок також краще уникати. Відмінним для вас варіантом буде будь-яка багатошарова стрижка з об’ємом вгорі, стрижка начебто подовженого боба, драбинка з косою подовженою чубчиком, яка буде врівноважувати нижню і верхню частину обличчя.

Якщо хочете красиво зібрати волосся і відкрити обличчя, зробіть високий об’ємний пучок. Головне, не збирайте волосся туго і сильно не приглаживайте, цим ви тільки підкреслите нижню частину. Зробіть невеликий начісування або додайте гульке обсягу, випустіть кілька пасом, таким чином візуально ви створите овальний силует голови.

Стрижка для широкого особи

Багато жінок соромляться своїх широких форм особи, і абсолютно даремно. Це зовсім не привід відмовлятися від стильної та сучасної зачіски, головне знати, як підібрати стрижку до лиця так, щоб візуально звузити контури особи або конкретну його частину.

Так, наприклад, якщо не хочете ще більше округлити своє обличчя, уникайте зайвого об’єму волосся в районі щік. І взагалі, вам краще уникати будь-яких чітких горизонтальних обрисів (рівна чолка, або рівно відрізане каре). Візуально витягнути особа, допоможуть рвані пасма біля щік, або, наприклад, каскад, який починається нижче скул. Пом’якшити особа допоможуть дрібні кучерики або великі локони, а також чубчик, гарно спадає на бік.

Крім правильної зачіски для широкого особи, жінки можуть скорегувати форму обличчя за допомогою фарбування волосся. Наприклад, мелірування або колорування пасм навколо особи, допоможе візуально приховати широкуваті риси.

Підбір стрижки за формою обличчя — це ціла наука, зі своїми правилами, нюансами та заборонами. Але, крім того, що з допомогою стрижки вам потрібно створити правильні пропорції голови і обличчя, треба в індивідуальному порядку враховувати й інші потреби. Найчастіша з них, це приховати високий або широкий лоб.

Вибираючи зачіску для великого чола, добре якщо у ній буде присутня подовжена прореженная, рвана, коса або асиметрична чубчик. Єдине, не варто вибирати занадто коротке, рівну чубок, яка буде звертати на себе увагу. Створюючи зачіски для широкого лоба, не забувайте про всіляких допоміжних аксесуарів, наприклад, ободках, капелюшках, стрічки і банти.

Роблячи стрижку для низького лоба, попросіть майстра зробити вам пишну, повітряну, не дуже довгу чубок, яка уміло приховає низьку лінію росту волосся. Найголовніше не допускати самої катастрофічної помилки — це не «зализувати» і зачісувати волосся назад, залишаючи лоб відкритим. Маленький, низенький лоб буде бросатся в цьому випадку в око в першу чергу.

Визначити форми особи і зачіски для них, зможе будь висококласний перукар-стиліст. Але, підібрати собі стрижку можна і самостійно, до того ж зараз так багато ресурсів, де можна отримати знання з цього питання і навіть приміряти на собі ту чи іншу зачіску за допомогою програми або програми. Сподіваємося, наша стаття була для вас корисною, і ви змогли з неї почерпнути важливі моменти при виборі для себе гармонійного образу.

 

Будьте чарівні!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *