Разное

Плаття личить до лиця пасує чи підходить: Блог професора Пономарева: про «личити» і «пасувати»

Содержание

Блог професора Пономарева: про «личити» і «пасувати»

 • Олександр Пономарів
 • доктор філологічних наук, професор

Підпис до фото,

Шапочка личить чи пасує? Можна і так, і так

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів ВВС Україна.

Як правильно: кома ставиться чи кому ставлять? – цікавиться читач Борис Королевич.

В українській літературній мові перевагу потрібно віддавати конструкції кому ставлять, бо кома справді сама не ставиться.

Читачці Олесі не подобається речення: «Гніздо являє собою неглибоку ямку». Чи це не калька з російської, і «як вірно»? — запитує вона.

Не як вірно, а як правильно.

Дієслово являти не є запозиченням з російської. Воно в книжному мовленні вживане як зв’язка в складеному присудку. Наприклад: «Траншея являла жахливе становище» (Олесь Гончар). Але в мові не книжній краще казати гніздо мало вигляд (мало форму) неглибокої ямки, гніздо було схоже (скидалося) на неглибоку ямку.

Євген Бриж запитує, чому в скороченні грн. крапку ставимо, а в кг не ставимо.

Через те, що згідно з українським правописом, у скорочених назвах мір та ваги крапки не ставимо, а в назвах грошових одиниць – ставимо. Отже, пишемо г, кг, м, см, т, але грн.

На запитання Євгена Негоди можна відповісти так. За українським правописом у чужих географічних назвах звук g відтворюємо літерою г, а не ґ: Англія, Грузія, Гвінея тощо. Від назв типу Гамбург, Гонконг, Единбург у місцевому відмінку можливі дві форми: у Гамбургу, Гонконгу, Единбургу і у Гамбурзі, Гонконзі, Единбурзі.

На думку читачки Валентини Гуриної, російський вислів чистота и порядок не можна перекладати дослівно, бо це, мовляв, калька з російської.

Ні, це не калька, бо в українській мові є слова і чистота, і порядок. Тому вислів чистота й порядок цілком український.

Читач Дейкун цікавиться значеннєвими відтінками слів: личити, пасувати, підхожий, підходящий.

Із цього синонімічного ряду потрібно вилучити останнє слово, бо воно є неоковирною калькою російського подходящий. До його вживання заохочували в ході здійснення політики зближення мов у колишньому Радянському Союзі.

Пасувати – бути прийнятним, годитися, відповідати. Наприклад: «Блакитний капелюшок добре пасував їй до лиця» (Леонід Смілянський).

Личити. Перше значення те саме, що й у слова пасувати. «Ніяк не личить оте чернече вбрання веселій панночці» (Степан Васильченко). Ще одне значення: відповідати встановленим правилам, звичаям. Наприклад: «Співцям співати личить, отже, ми почнем співати» (Леся Українка).

Підхожий – придатний до чогось, такий, що відповідає вимогам. Наприклад: «В обласному центрі мені запропонували підхожу посаду» (з газети).

Свої запитання надсилайте на адресу [email protected] (зверніть увагу: адреса тимчасово помінялася!), вказавши в темі листа «Запитання до професора Пономарева». Якщо Ви хочете запитати про значення котрогось слова, будь ласка, спочатку загляньте до словника — можливо, там уже є відповідь на Ваше запитання.

Блог учителя української мови та літератури Онишко Лілії Василівни: Пасувати чи підходити?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів ВВС Україна

Яка відмінність між словами пасувати й підходити? Як українською мовою подходящий? Обидва слова мають по кілька значень. Вони семантично збігаються в розумінні: бути зручним, годитися до чогось, відповідати вимогам, личити. У такому значенні частіше вживане слово пасувати.
Наприклад: «Не пасує в будній день парадувати в шовковій хустині» (Ірина Вільде), «Блакитний капелюшок добре пасував їй до лиця» (Леонід Смілянський). Російське подходящий – українською мовою підхожий, слушний. Наприклад: подходящий для какой-либо работы – підхожий для якоїсь роботи, подходящий случай – слушна нагода. Запитання про слова налаштування і настройки. У комп’ютерному вжитку краще казати 
налаштування, налаштовувати
, ніж настройка, настроювати. Яка відмінність між словами спільнота і група? Спільнота – об’єднання людей, згуртованих спільними умовами життя, метою, інтересами. Група – певна кількість людей, предметів, ознак, властивостей. Наприклад: етнічна спільнота, соціяльна спільнота, але група людей, група тварин, лекторська група, група крови. Чи правильно казати: «Книжка, що її ми прочитали»? Цілком правильно. Замість прочитана нами книжка, бо українська мова не любить зворотів, у яких виконавець дії стоїть в орудному відмінку.

Відмінність між надсилати й відправляти. Повідомлення надсилають чи відправляють?

Найближчий до відправляти синонім – відсилати: книжки, листи, бандеролі тощо. Повідомлення надсилають. Відправляти – рідше вживаний синонім до обох попередніх слів.
Яка різниця між фотографією і світлиною? Яке з них більш українське?
Фотографія й світлина – синонімічні позначення зображення на світлочутливому матеріялі. Слово фотографія запозичене з грецької мови (гр. φως – світло та γράφω – пишу). Світлина – власне українське утворення як часткова калька грецької лексеми.

Практичне заняття № 1

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора

План

 1. Вхідний (діагностичний) контроль (тестові завдання).

 2. Культура мовлення в житті професійного комунікатора.

 3. Комунікативні ознаки культури мови.

 4. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури

 5. Типи словників.

  Електронні словники.

Питання для самоконтролю

 1. Розмежуйте поняття „культура мови” і „культура мовлення”.

 2. Назвіть комунікативні ознаки культури мовлення.

 3. Виділіть основні аспекти вияву культури мовлення.

4. Яку функцію виконують словники й інші довідкові джерела?

5. Чи часто вам доводиться користуватися словниками? Якими словниками ви користуєтеся найчастіше? З чим це пов’язано?

Література

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови / Н.Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.

 2. Галузинська Л. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) / Л.І.Галузинська, Н.В.Науменко, В.О.Колосюк. – К. : Знання, 2008. – 430 с.

 3. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика / М.І. Пентилюк. – К. : Вежа, 1994. – 240с.

 4. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2010. – 288 с.

 5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В.Клименко – К. : Алерта, 2012. – 696 с.

 6. http://slovopedia.org.ua (Онлайн-словники серії „Словопедія”).

 7. http://www.slovnyk.net (СЛОВНИК.net).

Практична частина

1. Поясніть, як правильно сказати, та запишіть правильні варіанти сполучень слів. Якою комунікативною ознакою характеризується мовлення, у якому ви вживаєте правильно вибраний варіант сполучень слів?

Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Рятівник чи рятувальник за професією? Поштова “скринька” чи поштовий ящик у під’їзді? Аптека працює круглу чи цілу до­бу? Двері відчинити чи відкрити? Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? Газети підпи­сувати чи передплачувати? Туфлі одягти, взути чи обути? Плаття личить, до лиця, пасує чи підходить? Екзаменаційний білет чи квиток? На літак білет чи квиток? Дефекти, вади чи недоліки арти­куляції? Ставлення чи відношення твоє до мене? Взаємини, стосунки чи відносини між державами? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музично чи музикально обдарована дитина? Пам’ятка чи пам’ятник архітектури? Компанія чи кампанія виборча?

2.

Поставте наголос у словах. Яким словником ви можете скористатися, щоби правильно поставити наголос? Запам’ятайте правильне наголошення поданих слів.

Асиметрія, атиповий, багаторазовий, багаторівневий, багатоскладовий, багатоциліндровий, бездротовий, бюлетень, вибірний, видання, визвольний, вичерпний, гіпсовий, дисковий, заголовок, капковий, каталог, мережа, найважливіший, ознака,

пізнання, пластовий, податковий, позачасовий, показник, порядковий, пусковий, ріпчастий, слина, спина, ситцевий, телефонія, утруднити, фарфор, фаховий, феномен, філантропія, цифровий, цукровий, часопис, шлунковий, штриховий, щипці, ядровий.

Фіолетовий колір в одязі, кому він підходить і з якими іншими квітами поєднується, психологія кольору

Фіолетовий колір уособлює аристократизм і розкіш, вже багато років він вважається відтінком шику і багатства. Він асоціюється з загадковістю і містикою, містить у собі нерозкриту таємницю. Призначений фіолетовий колір в одязі для тих дівчат, хто бажає внести в свій лук нотку оригінальності.

Якщо в одязі багато фіолетового, то він викликає відчуття пригнічення і пригніченості. Але якщо його правильно поєднувати з іншими відтінками, можна створити незабутні жіночні образи.

Кому підходить фіолетовий відтінок

Психологія фіолетового кольору полягає в його суперечності. Адже він з’єднує пристрасть і рішучість червоного, а також спокій і вдумливість – їх надає синій.

Не всім жінкам йде насичений фіолетовий відтінок. При різних видах зовнішності дизайнери радять застосовувати різноманітні тони фіолетового:

 • брюнеткам зі смаглявою або засмаглою шкірою рекомендують одяг насичених відтінків, вона вигідно підкреслить колір їхнього обличчя, додадуть їм індивідуальності;
 • засмаглим і смаглявим блондинкам йде темно-фіолетовий і сіро-фіолетовий. Сукні, топи, футболки такого тону будуть до лиця дівчатам;
 • леді з кольором волосся під шоколад сміливо можуть надягати фіолетові сукні, сарафани і сорочки. Якщо у них шкіра світла, такий колір ще більше підкреслить її білизну, тому їм варто подумати про засмагу;
 • панночкам з блідою шкірою і з чорними волоссям відмінно підходить холодний відтінок фіолетового.
  Їм можна купити гіпюрову плаття, топ, кофточку чи блузку;
 • жінки з рудим волоссям і світлою шкірою можуть використовувати в одязі такі аксесуари, як хустка або шарф на шиї світло-фіолетового відтінку.

Якщо ви бажаєте розібратися, кому йде фіолетовий колір в одязі, подивіться фото в каталозі жіночого одягу, де зібрані вдалі приклади луків.

Нейтральні відтінки з фіолетовим

Психологія фіолетового кольору – в його силі і пристрасті. Йому необхідно підібрати гідне доповнення, щоб образ був гармонійним. Найпростіші сполучення – з нейтральними кольорами. Сіро-фіолетовий тандем у луці розповість про тонкому психологічному смак дівчини, її добрих манерах. Одяг простого фасону з мінімальною кількістю обробки — відмінний вибір для повсякденного носіння. У офіс ви можете одягнути фіолетовий светр облягає фігуру і сіру спідницю.

Урочисто виглядає пара «фіолетовий і білий». В такій гамі поєднується строгість і святковість.

Дані вироби необов’язково носити на заходи. Їх можна використовувати кожен день. Наприклад, на прогулянку з друзями або на побачення надіньте фіолетові штани, доповнивши їх білим топом або блузою з сексуальним вирізом.

Фіолетовий і чорний – ансамбль ідеальний для гламурного лука у вечірньому туалеті. Він додасть нотку величності і шику. Такий союз можна використовувати і в повсякденному образі.

Фіолетовий з хроматичної гами

Всі відтінки колірного спектру по-різному поєднуються з фіолетовим, до якого завжди можна знайти актуальне доповнення:

 • синій – підкреслює вишуканість одягу фіолетових відтінків, підходить для повсякденних образів. Відрізняється строгістю і холодністю. Наприклад, сині джинси і фіолетова футболка або светр цілком годяться для прогулянки по місту;
 • червоно-фіолетовий мікс – поєднання пристрасті і сміливості в одному флаконі. Таке поєднання воліють жінки вамп, які люблять створювати сексуальні і яскраві образи. Вечірні сукні червоно-фіолетового і пурпурного кольору можна зустріти в модних колекціях Lela Rose, Luciano Soprani;
 • зелений – такий контраст відтінків виглядає витончено, якщо не перевантажити цибулю зайвими деталями. Вибирайте плаття виноградного відтінку з пишною спідницею, доповнене вузьким ремінцем зеленого кольору і такими ж туфлями. Доповніть образ невеликою сумочкою молочного або жовтого тону;
 • жовтий. Вдалі поєднання фіолетового з золотистим, лимонним і сонячним відтінком. Такі контрасти гармонують і доповнюють один одного. Вечірні вбрання стилісти рекомендують носити з золотими прикрасами і аксесуарами. До них можна вибрати жовті туфлі і сумочку. Сміливим леді рекомендують яскравий фіолетовий з’єднувати з лимонно-жовтим;
 • бірюзовий з’єднайте з фіалковим і ви отримаєте літній, легкий варіант образу. Легкий силует сукні доповніть білосніжним жакетом, виконаним з льону і темно-фіолетовими босоніжками;
 • рожевий – здатний розкрити глибоку психологію фіолетового відтінку, додавши образу романтизм і кокетство. Доречні рожеві доповнення в сукнях, спідницях, блузках для весняно-літнього сезону;
 • оранжевий і фіолетовий. Таке поєднання – для весни, літа і початку осені. Воно надасть позитивний настрій і покаже відмінний смак господині.

Якщо союз червоно-фіолетового, сіро-фіолетового, синього і інших яскравих відтінків здаються вам занадто насиченими, вибирайте бежевий, коричневий і кремовий кольори. З фіолетовим вони будуть поєднуватися дуже виразно і красиво.

Фіолетовий в одязі на кожен день і до свята

У вашому гардеробі напевно знайдеться річ фіолетового кольору. Це може бути костюм, майка, футболка або просто шарфик. Жінки та дівчата, кому йде такий колір, обов’язково використовують його у своєму луці. Одяг такого кольору психологи рекомендують одягати під настрій.

Темно-фіолетове плаття прекрасно підходить для офісного вбрання в осінній період. Для літа купуйте вироби більш світлих тонів. Імператорський вибір – вечірні сукні, виконані з шифону, шовку, атласу, мережива і т. д. Для плаття подружки нареченої віддайте перевагу пастельним відтінкам фіолетового.

Для тих, кому подобається виділятися з натовпу, підходить фіолетовий в різних видах одягу. В офіс можна надіти червоно-фіолетове спідницю або вибрати тон більш ніжний – світло-бузковий. Такий відтінок стане доречним і на святах і під час корпоративів. Модна деталь жіночого гардеробу – класичні брюки або джинси фіолетових тонів. У продажу ви побачите туфлі, сумки, ремені та інші аксесуари фіолетового кольору. Не бійтеся експериментувати, з фіолетовим кольором в гардеробі ви завжди залишитеся на висоті.