Разное

Плаття личить до лиця пасує чи підходить: Блог професора Пономарева: про «личити» і «пасувати»

Содержание

Блог професора Пономарева: про "личити" і "пасувати"

 • Олександр Пономарів
 • доктор філологічних наук, професор

Підпис до фото,

Шапочка личить чи пасує? Можна і так, і так

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів ВВС Україна.

Як правильно: кома ставиться чи кому ставлять? – цікавиться читач Борис Королевич.

В українській літературній мові перевагу потрібно віддавати конструкції кому ставлять, бо кома справді сама не ставиться.

Читачці Олесі не подобається речення: "Гніздо являє собою неглибоку ямку". Чи це не калька з російської, і "як вірно"? - запитує вона.

Не як вірно, а як правильно.

Дієслово являти не є запозиченням з російської. Воно в книжному мовленні вживане як зв’язка в складеному присудку. Наприклад: "Траншея являла жахливе становище" (Олесь Гончар). Але в мові не книжній краще казати

гніздо мало вигляд (мало форму) неглибокої ямки, гніздо було схоже (скидалося) на неглибоку ямку.

Євген Бриж запитує, чому в скороченні грн. крапку ставимо, а в кг не ставимо.

Через те, що згідно з українським правописом, у скорочених назвах мір та ваги крапки не ставимо, а в назвах грошових одиниць – ставимо. Отже, пишемо г, кг, м, см, т, але грн.

На запитання Євгена Негоди можна відповісти так. За українським правописом у чужих географічних назвах звук g відтворюємо літерою г, а не ґ: Англія, Грузія, Гвінея тощо. Від назв типу Гамбург, Гонконг, Единбург у місцевому відмінку можливі дві форми: у Гамбургу, Гонконгу, Единбургу і у Гамбурзі, Гонконзі, Единбурзі.

На думку читачки Валентини Гуриної, російський вислів чистота и порядок не можна перекладати дослівно, бо це, мовляв, калька з російської.

Ні, це не калька, бо в українській мові є слова і чистота

, і порядок. Тому вислів чистота й порядок цілком український.

Читач Дейкун цікавиться значеннєвими відтінками слів: личити, пасувати, підхожий, підходящий.

Із цього синонімічного ряду потрібно вилучити останнє слово, бо воно є неоковирною калькою російського подходящий. До його вживання заохочували в ході здійснення політики зближення мов у колишньому Радянському Союзі.

Пасувати – бути прийнятним, годитися, відповідати. Наприклад: "Блакитний капелюшок добре пасував їй до лиця" (Леонід Смілянський).

Личити. Перше значення те саме, що й у слова пасувати. "Ніяк не личить оте чернече вбрання веселій панночці" (Степан Васильченко). Ще одне значення: відповідати встановленим правилам, звичаям. Наприклад: "Співцям співати личить, отже, ми почнем співати" (Леся Українка).

Підхожий – придатний до чогось, такий, що відповідає вимогам. Наприклад: "В обласному центрі мені запропонували підхожу посаду" (з газети).

Свої запитання надсилайте на адресу

[email protected] (зверніть увагу: адреса тимчасово помінялася!), вказавши в темі листа "Запитання до професора Пономарева". Якщо Ви хочете запитати про значення котрогось слова, будь ласка, спочатку загляньте до словника - можливо, там уже є відповідь на Ваше запитання.

Блог учителя української мови та літератури Онишко Лілії Василівни: Пасувати чи підходити?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів ВВС Україна

Яка відмінність між словами пасувати й підходити? Як українською мовою подходящий? Обидва слова мають по кілька значень. Вони семантично збігаються в розумінні: бути зручним, годитися до чогось, відповідати вимогам, личити. У такому значенні частіше вживане слово пасувати.
Наприклад: "Не пасує в будній день парадувати в шовковій хустині" (Ірина Вільде), "Блакитний капелюшок добре пасував їй до лиця" (Леонід Смілянський). Російське подходящий – українською мовою підхожий, слушний
. Наприклад: подходящий для какой-либо работы – підхожий для якоїсь роботи, подходящий случай – слушна нагода. Запитання про слова налаштування і настройки. У комп’ютерному вжитку краще казати налаштування, налаштовувати, ніж настройка, настроювати. Яка відмінність між словами спільнота і група? Спільнота – об'єднання людей, згуртованих спільними умовами життя, метою, інтересами. Група – певна кількість людей, предметів, ознак, властивостей. Наприклад: етнічна спільнота, соціяльна спільнота, але група людей, група тварин, лекторська група, група крови. Чи правильно казати: "Книжка, що її ми прочитали"? Цілком правильно. Замість прочитана нами книжка, бо українська мова не любить зворотів, у яких виконавець дії стоїть в орудному відмінку.

Відмінність між надсилати й відправляти. Повідомлення надсилають чи відправляють?

Найближчий до відправляти синонім – відсилати: книжки, листи, бандеролі тощо. Повідомлення надсилають. Відправляти – рідше вживаний синонім до обох попередніх слів.
Яка різниця між фотографією і світлиною? Яке з них більш українське?
Фотографія й світлина – синонімічні позначення зображення на світлочутливому матеріялі. Слово фотографія запозичене з грецької мови (гр. φως – світло та γράφω – пишу). Світлина – власне українське утворення як часткова калька грецької лексеми.

Практичне заняття № 1

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора

План

 1. Вхідний (діагностичний) контроль (тестові завдання).

 2. Культура мовлення в житті професійного комунікатора.

 3. Комунікативні ознаки культури мови.

 4. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури

 5. Типи словників. Електронні словники.

Питання для самоконтролю

 1. Розмежуйте поняття „культура мови” і „культура мовлення”.

 2. Назвіть комунікативні ознаки культури мовлення.

 3. Виділіть основні аспекти вияву культури мовлення.

4. Яку функцію виконують словники й інші довідкові джерела?

5. Чи часто вам доводиться користуватися словниками? Якими словниками ви користуєтеся найчастіше? З чим це пов’язано?

Література

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови / Н.Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.

 2. Галузинська Л. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) / Л.І.Галузинська, Н.В.Науменко, В.О.Колосюк. – К. : Знання, 2008. – 430 с.

 3. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика / М.І. Пентилюк. – К. : Вежа, 1994. – 240с.

 4. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2010. – 288 с.

 5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В.Клименко – К. : Алерта, 2012. – 696 с.

 6. http://slovopedia.org.ua (Онлайн-словники серії „Словопедія”).

 7. http://www.slovnyk.net (СЛОВНИК.net).

Практична частина

1. Поясніть, як правильно сказати, та запишіть правильні варіанти сполучень слів. Якою комунікативною ознакою характеризується мовлення, у якому ви вживаєте правильно вибраний варіант сполучень слів?

Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Рятівник чи рятувальник за професією? Поштова “скринька” чи поштовий ящик у під'їзді? Аптека працює круглу чи цілу до­бу? Двері відчинити чи відкрити? Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? Газети підпи­сувати чи передплачувати? Туфлі одягти, взути чи обути? Плаття личить, до лиця, пасує чи підходить? Екзаменаційний білет чи квиток? На літак білет чи квиток? Дефекти, вади чи недоліки арти­куляції? Ставлення чи відношення твоє до мене? Взаємини, стосунки чи відносини між державами? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музично чи музикально обдарована дитина? Пам'ятка чи пам'ятник архітектури? Компанія чи кампанія виборча?

2.

Поставте наголос у словах. Яким словником ви можете скористатися, щоби правильно поставити наголос? Запам’ятайте правильне наголошення поданих слів.

Асиметрія, атиповий, багаторазовий, багаторівневий, багатоскладовий, багатоциліндровий, бездротовий, бюлетень, вибірний, видання, визвольний, вичерпний, гіпсовий, дисковий, заголовок, капковий, каталог, мережа, найважливіший, ознака, пізнання, пластовий, податковий, позачасовий, показник, порядковий, пусковий, ріпчастий, слина, спина, ситцевий, телефонія, утруднити, фарфор, фаховий, феномен, філантропія, цифровий, цукровий, часопис, шлунковий, штриховий, щипці, ядровий.

Фіолетовий колір в одязі, кому він підходить і з якими іншими квітами поєднується, психологія кольору

Фіолетовий колір уособлює аристократизм і розкіш, вже багато років він вважається відтінком шику і багатства. Він асоціюється з загадковістю і містикою, містить у собі нерозкриту таємницю. Призначений фіолетовий колір в одязі для тих дівчат, хто бажає внести в свій лук нотку оригінальності.

Якщо в одязі багато фіолетового, то він викликає відчуття пригнічення і пригніченості. Але якщо його правильно поєднувати з іншими відтінками, можна створити незабутні жіночні образи.

Кому підходить фіолетовий відтінок

Психологія фіолетового кольору полягає в його суперечності. Адже він з’єднує пристрасть і рішучість червоного, а також спокій і вдумливість – їх надає синій.

Не всім жінкам йде насичений фіолетовий відтінок. При різних видах зовнішності дизайнери радять застосовувати різноманітні тони фіолетового:

 • брюнеткам зі смаглявою або засмаглою шкірою рекомендують одяг насичених відтінків, вона вигідно підкреслить колір їхнього обличчя, додадуть їм індивідуальності;
 • засмаглим і смаглявим блондинкам йде темно-фіолетовий і сіро-фіолетовий. Сукні, топи, футболки такого тону будуть до лиця дівчатам;
 • леді з кольором волосся під шоколад сміливо можуть надягати фіолетові сукні, сарафани і сорочки. Якщо у них шкіра світла, такий колір ще більше підкреслить її білизну, тому їм варто подумати про засмагу;
 • панночкам з блідою шкірою і з чорними волоссям відмінно підходить холодний відтінок фіолетового. Їм можна купити гіпюрову плаття, топ, кофточку чи блузку;
 • жінки з рудим волоссям і світлою шкірою можуть використовувати в одязі такі аксесуари, як хустка або шарф на шиї світло-фіолетового відтінку.

Якщо ви бажаєте розібратися, кому йде фіолетовий колір в одязі, подивіться фото в каталозі жіночого одягу, де зібрані вдалі приклади луків.

Нейтральні відтінки з фіолетовим

Психологія фіолетового кольору – в його силі і пристрасті. Йому необхідно підібрати гідне доповнення, щоб образ був гармонійним. Найпростіші сполучення – з нейтральними кольорами. Сіро-фіолетовий тандем у луці розповість про тонкому психологічному смак дівчини, її добрих манерах. Одяг простого фасону з мінімальною кількістю обробки — відмінний вибір для повсякденного носіння. У офіс ви можете одягнути фіолетовий светр облягає фігуру і сіру спідницю.

Урочисто виглядає пара «фіолетовий і білий». В такій гамі поєднується строгість і святковість. Дані вироби необов’язково носити на заходи. Їх можна використовувати кожен день. Наприклад, на прогулянку з друзями або на побачення надіньте фіолетові штани, доповнивши їх білим топом або блузою з сексуальним вирізом.

Фіолетовий і чорний – ансамбль ідеальний для гламурного лука у вечірньому туалеті. Він додасть нотку величності і шику. Такий союз можна використовувати і в повсякденному образі.

Фіолетовий з хроматичної гами

Всі відтінки колірного спектру по-різному поєднуються з фіолетовим, до якого завжди можна знайти актуальне доповнення:

 • синій – підкреслює вишуканість одягу фіолетових відтінків, підходить для повсякденних образів. Відрізняється строгістю і холодністю. Наприклад, сині джинси і фіолетова футболка або светр цілком годяться для прогулянки по місту;
 • червоно-фіолетовий мікс – поєднання пристрасті і сміливості в одному флаконі. Таке поєднання воліють жінки вамп, які люблять створювати сексуальні і яскраві образи. Вечірні сукні червоно-фіолетового і пурпурного кольору можна зустріти в модних колекціях Lela Rose, Luciano Soprani;
 • зелений – такий контраст відтінків виглядає витончено, якщо не перевантажити цибулю зайвими деталями. Вибирайте плаття виноградного відтінку з пишною спідницею, доповнене вузьким ремінцем зеленого кольору і такими ж туфлями. Доповніть образ невеликою сумочкою молочного або жовтого тону;
 • жовтий. Вдалі поєднання фіолетового з золотистим, лимонним і сонячним відтінком. Такі контрасти гармонують і доповнюють один одного. Вечірні вбрання стилісти рекомендують носити з золотими прикрасами і аксесуарами. До них можна вибрати жовті туфлі і сумочку. Сміливим леді рекомендують яскравий фіолетовий з’єднувати з лимонно-жовтим;
 • бірюзовий з’єднайте з фіалковим і ви отримаєте літній, легкий варіант образу. Легкий силует сукні доповніть білосніжним жакетом, виконаним з льону і темно-фіолетовими босоніжками;
 • рожевий – здатний розкрити глибоку психологію фіолетового відтінку, додавши образу романтизм і кокетство. Доречні рожеві доповнення в сукнях, спідницях, блузках для весняно-літнього сезону;
 • оранжевий і фіолетовий. Таке поєднання – для весни, літа і початку осені. Воно надасть позитивний настрій і покаже відмінний смак господині.

Якщо союз червоно-фіолетового, сіро-фіолетового, синього і інших яскравих відтінків здаються вам занадто насиченими, вибирайте бежевий, коричневий і кремовий кольори. З фіолетовим вони будуть поєднуватися дуже виразно і красиво.

Фіолетовий в одязі на кожен день і до свята

У вашому гардеробі напевно знайдеться річ фіолетового кольору. Це може бути костюм, майка, футболка або просто шарфик. Жінки та дівчата, кому йде такий колір, обов’язково використовують його у своєму луці. Одяг такого кольору психологи рекомендують одягати під настрій.

Темно-фіолетове плаття прекрасно підходить для офісного вбрання в осінній період. Для літа купуйте вироби більш світлих тонів. Імператорський вибір – вечірні сукні, виконані з шифону, шовку, атласу, мережива і т. д. Для плаття подружки нареченої віддайте перевагу пастельним відтінкам фіолетового.

Для тих, кому подобається виділятися з натовпу, підходить фіолетовий в різних видах одягу. В офіс можна надіти червоно-фіолетове спідницю або вибрати тон більш ніжний – світло-бузковий. Такий відтінок стане доречним і на святах і під час корпоративів. Модна деталь жіночого гардеробу – класичні брюки або джинси фіолетових тонів. У продажу ви побачите туфлі, сумки, ремені та інші аксесуари фіолетового кольору. Не бійтеся експериментувати, з фіолетовим кольором в гардеробі ви завжди залишитеся на висоті.

Як зрозуміти, чи пасує чолка

Зміна іміджу зазвичай починається зі зміни зачіски. Зміна зачіски може поміняти не тільки зовнішній вигляд, а й внутрішній стан дівчини. Якщо вам не хочеться кардинальних змін, зміни кольору або довжини волосся, значить можна змінити форму чолки. Але до цього, ви повинні зрозуміти, якої форми чолка вам підходить. Отже, як зрозуміти, чи пасує чолка?

Спочатку поговоримо про саму чолку:

· Чолка завжди була і залишається в моді, вона допомагає ховати широкий лоб, підкреслюючи вилиці. Чолка здатна «омолодити» дівчину, представити красу волосся в повній мірі. Одночасно з цим, чолка доставляє багато клопоту дівчатам з тонким волоссям. Багато сил доведеться витрачати на укладання чолки. Якщо у вашого волосся немає природної пишноті, ніколи не стрижіть коротку чолку, вона тільки зашкодить. А довгому і густому волоссю цілком підійде чолка від верхівки, так звана «французька чолка».

· Існує величезна кількість різних чолок, і ви завжди можете вибрати найбільш підходящу для вас. Для того щоб вибрати відповідну чолку, є спеціальні програми, за допомогою яких можна змінювати форму чолки, зачіску, колір волосся, словом підбирати оптимальний варіант.

· Підібрати підходящу чолку можна не тільки за допомогою комп’ютера. У магазинах і салонах краси є різні перуки. Ви можете приміряти їх і зрозуміти, що вам більше подобається. Сама універсальна чолка – коса. Вона підходить майже всім незалежно від довжини волосся.

А тепер розглянемо декілька практичних методів.

Вам будуть потрібні:

· Дзеркало;

· Маркер;

· Adobe Photoshop (графічний редактор)

Що необхідно зробити?

1. Уважно розгляньте біля дзеркала форму вашого обличчя. Зрозумійте, як вам краще – з чолкою або без неї? Можливо, що вам підходять обидва варіанти.

2. Обведіть маркером контур вашого обличчя на дзеркалі. Подивіться, яку форму ви отримали, від форми залежить тип чолки (і навіть, чи потрібна вам чолка).

3. Форма вашого обличчя кругла? Тоді чолка вам не дуже підійде, але якщо ви все-таки хочете її, значить, потрібна коротка градуйована чолка. «Квадратному» і «прямокутному» обличчю підходить коса чолка. Для «трикутного» обличчя ідеальна чолка у вигляді веселки. І найбільший вибір у «овального» обличчя.

4. І нарешті, останній варіант – Photoshop. Якщо ви володієте цією програмою, то можете змінювати свою зачіску як, і скільки хочете.

Як зрозуміти, чи пасує чолка? Виявляється це не так складно, як здається на перший погляд. Підбирайте підходящу собі чолку і насолоджуйтеся своєю красою.

волоссязачіски

Tyfttg - Реферати - Rree

      Українська мова (за професійним спрямуванням – 3 семестр)
      Завдання до змістового модулю № 1

    1. Поясніть, як правильно сказати, та запишіть правильні варіанти сполучень слів.

      Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Рятівник чи рятувальник за професією? Поштова "скринька чи поштовий ящик у під'їзді? Аптека працює круглу чи цілу добу? Двері відчинити чи відкрити? Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? Газети підписувати чи передплачувати? Туфлі одягти, взути чи обути? Плаття личить, до лиця, пасує чи підходить? Екзаменаційний білет чи квиток? На літак білет чи квиток? Дефекти, вади чи недоліки "артикуляції? Ставлення чи відношення твоє до мене? Взаємини, стосунки чи відносини між державами? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музично чи музикальна обдарована дитина? Пам'ятка чи пам'ятник архітектури? Компанія чи кампанія виборча?

    2. Знайдіть помилки в реченнях, відкоригуйте. Поясніть характер помилок.

    1. Притягнення керівника відділу до матеріальної відповідальності вірогідне, підписуючи звіт з неперевіреними   даними. 2. У   наказі зазначено, що на протязі 20-25 вересня 2008 року необхідно привести документацію у відповідність з діючими інструкціями. 3. Керівництво виробничої практики   здійснюється фахівцями тієї установи, де студент проходить практику.   4.Обидва   прилади потребувало ремонту.   5. У виступі першого проректора висвітлювалося його бачення втілення положень Болонської угоди в навчальний процес нашого закладу. 6. У   наступний день ухвалу профспілкового комітету оприлюднили. 7. Успіх забезпечив досвід. 8. На ярмарку райони області представили овочі, фрукти, яблука, сливи, огірки і картоплю.9. Більш за все студент Сидоренко О. любить і захоплюється історією Давнього Єгипту.

    3. Прочитайте речення. З’ясуйте, чи правильно вжиті в них ступені порівняння прикметників. Запишіть зредагований варіант речень. Свій вибір аргументуйте.

Наші послуги - Моя віртуальна перукарня "Троянда"

В перукарні "Троянда" ви зможете зробити стрижку, яка відповідає наймоднішим тенденціям цього сезону, а в цьому вам допоможуть висококваліфіковані спеціалісти.

 

Жіночі стрижки

Змінити стрижку – найбільш простий спосіб змінити себе. Вдало підібрана стрижка здатна вселити у Вас впевненість та додати шарму . Хто з нас не мріє про ідеальну стрижку – модну і стильну, що приховує наші маленькі недоліки і акцентує увагу на численні гідності!

На жаль, стрижка – не вбрання, примірявши яке, і, переконавшись в тому, що воно не до лиця, можна просто-напросто відкласти в сторону. Але бажання привертати увагу і подобатися, розвинене в нас настільки сильно, що ми рідко зупиняємося перед самими сміливими експериментами.

На щастя, сучасні тенденції настільки різноманітні та демократичні, що будь-яка жінка може вибрати те, що підійде саме їй і при цьому буде стильною і красивою. Повірте, довге волосся або коротке, пряме або хвилясте – з усім цим багатством зараз можна жити і бути популярною! Але головна вимога до модних стрижок – шик і об’єм. Ваше волосся повинно бути природним і злегка недбалим, ніби його потріпало теплим літнім вітром. Крім панування прямого волосся, в моді залишаються і локони. 
Але, знову ж таки локони з легкою “недбалістю”, а не ті сильно налаковані, які виглядають абсолютно “неживими”.І накінець, три основних правила, при виконанні яких, Ваша стрижка завжди буде привабливою (звичайно ж, після вибору хорошого перукаря, якими і є майстри нашого салону: Намагайтеся не забувати і таку приказку: “Якщо у жінки неакуратна укладка- її не врятує навіть саме розкішне плаття”

Чоловічі стрижки

Сучасний чоловік все більше став піклуватися про свою зовнішність. Його цікавить вже не тільки сама зачіска, але й стан волосся, нігтів, шкіри. Найчастіше чоловіки бувають скрупульозніше за дам у своєму прагненні до краси. Головними залишаються чистота волосся і вдала стрижка. Добре виконана, вона може змінити вираз обличчя, приховувати його недоліки, наприклад, занадто довгий або курносий ніс, зробити лоб вище або надати йому більш правильну форму, пом'якшити занадто різкі риси обличчя, зробити його шляхетніше і молодшим. Помічено, що модна і зі смаком виконана чоловіча зачіска додає впевненість в собі і прикрашає життя. Модні чоловічі стрижки не обходяться без творчого погляду майстра на ваш індивідуальний стиль. Фантазія нашого майстра втілить вашу мрію в реальність. Колірні ефекти та інші прийоми перукарського мистецтва додадуть Вашому образу оригінальність і неповторність. Стильні чоловічі зачіски, виконані нашими майстрами, підкреслять вашу індивідуальність в особливо урочистих випадках.

Дитячі стрижки 

Дитячі стрижки «йдуть слід у слід» за дорослою модою. 
Дитячі перукарі дуже обережно застосовують стайлінг-препарати (віск, лаки, пінки, гелі), щоб волосся залишалося здоровим і виглядало природно. Як і дорослих, дітей укладають з допомогою щіток і гребінців, а на Новий рік, Карнавальний вечір або на день народження дитину можна побалувати, зробивши їй незабутню святкову укладку з використанням бігудей.

 Існує багато варіантів зачісок «для виходу в світ». І все ж головне завдання перукаря – постригти дитину не ультрамодно, не екстравагантно, а якісно, підкресливши овал обличчя, показати переваги та недоліки заховати так, щоб власне відображення в дзеркалі радувало маленьких красунь

Біохімія 


Класична завивка підходить для нормального здорового волосся. Якщо все зроблено правильно, то форма зачіски зберігається від трьох до шести місяців. Але в будь-якому випадку волосся, що перенесло хімічну завивку, вимагає особливого, більш ретельного догляду.

У будь-якому випадку, обговоріть всі ці питання зі своїм перукарем. Виберіть найбільш підходящі для вашого волосся бігуді або папільоткі.

І ще одна порада. Якщо ви звикли користуватися комбінованими шампунями, тобто засобами шампунь плюс ополіскувач, які містять силікон, будьте готові до того, що ваша хімічна завивка протримається менше часу, ніж ви на це розраховували. Порадьтеся зі спеціалістом про те, як доглядати за волоссям після хімічної завивки.

Фарбування волосся

Фарбування волосся - це один з найбільш простих способів змінити свій імідж. Але для цього необхідно, щоб фарбування проводилося професіоналами. Профі позбавить Вас від такої неприємності, як непередбачуваність результату. Погодьтеся, неприємно, коли фарбування замість радості й насолоди новим іміджем принесе лише одне розчарування.

Модні тенденції в плані фарбування волосся зберігають в останні роки певний ритм: це дво- або багатобарвні варіації (наприклад, натуральний шатен стає більш яскравим завдяки двом відтінкам, що сполучаються - коричневого або вишневого), контрастні комбінації чорного і білого, пшеничного, нові "металеві" відтінки для блондинок ("платинові", "золоті", холодні або теплі тони "блонд"), нові варіанти червоного - полум'яний червоний, оранжево-рудий, вишневий або навіть рожевий, глибокий бордовий. Останньою модною новинкою є лілово-фіолетові тони на темному, майже чорному тлі. Звичні для очей каштановий, шоколадний або охровий "розбавляються" або освітлюються за допомогою більш світлих або м'яких контрастних прядок.
Звичайне фарбування

Більшість сучасних жінок хоч разок, але вдавалися до фарбування волосся, адже так вабить перспектива змінити образ практично в одну мить. А багато хто й зовсім перейшли на постійне фарбування волосся, вважаючи, що власний колір їм не лічить, або недостатньо яскравий. 

Фарбування волосся - це, безумовно, мистецтво, але на відміну від Високого мистецтва, у мистецтві фарбування ми вважаємо за краще використовувати чіткі технології, привезені з останніх форумів та майстер-класів.
У нашому салоні Вам проведуть фарбування волосся будь-якої складності: 

* по різних технологіях
* з великим відсотком сивини
* тонування


Мелірування

Один з найпоширеніших типів зовнішності – від темно-русого до світло-русого волосся. Таких людей світлий колір дуже освіжає. Перевага мелірування в тому, що не все волосся піддається хімічній обробці, контраст з натуральним волоссям створює гру кольору, рух, ніби на Вас завжди світить сонечко. Колір шкіри візуально стає чистішим, структура – рівніше. 

Мелірування також дуже вигідно – Ви можете робити цю процедуру раз на три місяці, так як межа між забарвленим волоссям і коренями, що відросли, не очевидна. Мелірування зміцнює тонке і м’яке волосся, яке після процедури стає щільніше і довше тримається в повсякденному укладанні. 

Меліруване волосся незмінно зберігає свою популярність. З його допомогою можна не тільки замаскувати сиве волосся, але й зробити вигляд жінки яскравішим і цікавішим, не вдаючись до радикального забарвленням волосся. 


Колорування: 

Це індивідуальний підбір різних тонів фарби, що переливаються. Метод фарбування волосся окремими пасмами із застосуванням 2 або 3 близьких по тону барвників.

Вечірні зачіски:


Стилісти нашого салону пропонують Вам ознайомиться з основними тенденціями вечірніх зачісок поточного сезону.

Зачарування простоти. 

Гладке й "лаконічне" волосся особливо гарне для «нельотної погоди».

Цей стиль цікавий саме своєї завершеністю, а легка «офіційність» додасть неповторний шарм і дозволить виглядати королевою, навіть якщо майбутній бал - дуже серйозний захід, що не припускає ніякої легковажності. Відкритий образ не "сховає" ваших очей від публіки, у тому числі й від прекрасного принца, зате підкреслить вашу індивідуальність.

Маленька акуратна голова з покритим гелем зачесаним назад волоссям зробить Вас схожою на фатальну красуню й небезпечну гангстершу одночасно. Радує в цьому стилі й ще один момент: для створення такої зачіски підходить волосся будь-якої довжини, ну, хіба що, крім стрижки «під хлопчика» ...

Єдиний мінус - підходить такий мінімалізм далеко не всім, а тільки дамам з худим, зовсім не круглим обличчям і високими вилицями.

Братом гладкої зачіски можна назвати й ультрамодний пучок, як її дороблений варіант. Правда, укладка в цьому випадку не значно ускладнюється, проте зачіска набуває обєм і ідеально пасує дівчатам, які не відчувають себе «леді-гангстером».


Ще більш демократична тенденція, ніж попередня.

Цьому стилю не страшні ніякі вітри - просто збийте локони рукою і сміло відправляйтесь на бал.

Прекрасним дамам, чиє волосся в'ється від природи, таке укладання підходить ідеально - легкі, неправильної форми завитки в напіврозпустившомуся стані цілком підійдуть до вечірнього вбрання і прикрасять неслухняне волосся.

Художній безлад можна навести і на прямому волоссі. Просто стисніть кілька разів руками вологе волосся, висушіть , побризкайте лаком - і в карету. Головне - не забувати про те, що їдете на бал, а не на рок-концерт.

І ще одне. Броунівський рух на голові не означає відсутність догляду за волоссям. Тому до таких вечірніх зачісок здатні звернутися тільки ті дівчата, які впевнені в собі на всі 100%.

Хто сказав, що коротке волосся не зможе перетворитис у вечірню зачіску? Цілком може! Хіба не можна поекспериментувати із актуальним уже який сезон бобом? Відкрита шия і закруглені краї зачіски виглядають цілком святково. Правда, така стрижка найбільше пасує дівчатам худим, з довгою шиєю і худим обличчям.


Весільні зачіски

При обмірковуванні весільної зачіски важливо враховувати форму обличчя і, звичайно, довжину волосся. Якщо волосся довге, перед нареченою відкривається безліч найрізноманітніших варіантів їхнього укладання - від струмливих локонів до складних пучків, французьких кіс, і навіть квітів, уміло споруджених руками досвідчених перукарів. Багато в чому на вибір зачіски впливає фасон весільного плаття. Декольте передбачає як розпущені по плечах локони, так і строгий аристократичний пучок, що відкриває шию і плечі. Красу закритих моделей сукні краще підкреслити зібраним на потилиці або покладеному навколо голови волоссям.

Для створення потрібного Вам образу потрібно звернутися до стиліста за декілька тижнів до весільної церемонії для проведення своєрідної «репетиції», під час якої можна спробувати кілька різних варіантів зачіски, щоб побачити, як вона буде виглядати в день весілля, перукар зможе вивчити особливості «поведінки» саме вашого волосся і підібрати оптимальні засоби для створення локонів, хвиль або випрямлення, а також препарати для його подальшої фіксації. І, нарешті, у той час, поки фахівець чаклує над вашою зачіскою, ви зможете розслабитися, помріяти і просто ще раз посміхнутися.

 Довге волосся дозволить вам стати перед нареченим і гістьми в зовсім новому, романтичному і, можливо, навіть несподіваному образі. Однак тим, хто звик носити стрижки, зовсім не варто засмучуватись через довжину їх волосся. Наші стилісти підкажуть Вам, як зі звичної повсякденної зачіски створити справжній шедевр, що підкреслює вашу індивідуальність, привабливість, жіночність. Будь-який фахівець, що працює з коротким волоссям, знає, що залежно від укладки та сама стрижка може виглядати зовсім по-різному. На короткому волоссі можна створити хвилі або залишити їх прямим, завивши лише кінчики. Можна додати йому об’єм і зафіксувати за допомогою лаку в цьому легкому повітряному стані. Спробуйте поекспериментувати із кольором волосся - зробіть мелірування, колорування або повне фарбування.

Італійською фірмою Грін Лайт була створена і запатентована унікальна технологія завивки MOSSA, що не містить в активному складі ніяких хімічних інгредієнтів, що можуть пошкодити структуру волосся і шкіру голови. Склад для MOSSA не виїдає колір волосся і не послаблює їх блиск. При цьому по довготривалості MOSSA тримається практично стільки ж, скільки протрималась би на вашому волоссі стандартна хімічна завивка. Другим важливим позитивом Біо-завивки є те, що вона не утворює різкої ламаної лінії при відростанні волосся (по-перше, із-за збереження кольору волосся, по-друге, із-за збереження їх структури), а сходить м’яко і природно, не перетворюючи волосся на солому. Ті, хто хоч раз попробували на собі звичайну хімічну завивку, належно оцінять всі переваги MOSSA. Гарантуються чудові результати на натуральному, фарбованому, висвітленому, раніше штучно накрученому волоссі. Біо-склад представляє насправді необмежені можливості для творчої фантазії майстра і довготривалого Біо-стайлінга. З його допомогою в руках майстра ваше волосся перетвориться в пружні локони.

Микс австралийских овчарок чихуахуа, 7 фактов

Что вы получите, если скрестите австралийскую овчарку с чихуахуа?

Легкий, цепкий, пушистый и маленький дворняга с приливами энергии.

Добро пожаловать в мир смеси австралийских овчарок чихуахуа.

Австралийская овчарка Чихуахуа История микса

Считается, что австралийская овчарка, вопреки названию, имеет испанское происхождение.

Пастухи, мигрировавшие в Америку через Австралию, привезли с собой тогдашнюю испанскую овчарку.

Эту уникальную овчарку заметили только в 19 веке.

Чихуахуа, с другой стороны, являются выходцами из Мексики.

Они стали популярными и нашли свой путь в других частях света.

Люди удивлялись тому, насколько велика личность чихуахуа, несмотря на их небольшой рост.

В результате разведения этих двух собак родилась очаровательная и игривая смесь австралийских чихуахуа.

Его другие имена;

 • Австралийский чихуахуа
 • Миниатюрный австралийский чи или австралийский чи
 • Австралийский Хуахуа

Вот 7 интересных фактов, которые делают австралийских чихуахуа замечательной дизайнерской породой.

1. Внешний вид

Внешне австралийский хуахуа выше чихуахуа, но ниже австралийской овчарки.

У него маленькое личико чихуахуа и безошибочно большие уши чихуахуа.

Все собаки австралийской породы хуахуа унаследовали пушистую шерсть австралийской овчарки.

Пальто австралийца Чи бывает трехцветным или двухцветным.

Трехцветное пальто будет иметь комбинацию трех из этих цветов; красный, синий, белый и черный.

Таким же образом двухцветное пальто будет сочетать два из упомянутых цветов.

Для любителей пальто в горошек австралийский чихуахуа также выпускается в красном или синем мерле-пальто.

Австралийский чи ходит с походкой чихуахуа и настороженностью австралийской овчарки.

Хвост может быть прямостоячим и свернутым, как у чихуахуа, или пушистым и обвисшим, как у пастухов.

2. Рост и вес

Высота от плеча до лапы австралийского чихуахуа составляет от 10 до 16 дюймов.

Этот диапазон находится посередине роста чихуахуа от 6 до 9 дюймов и австралийских овчарок от 18 до 23 дюймов.

При рождении щенки смешанной породы австралийских чихуахуа весят от 1 до 3 фунтов.

По мере взросления щенок австралийского чи принимает на себя вес своего доминирующего родителя.

Если он наклонится к чихуахуа, щенок будет весить около 8 фунтов. как взрослый.

Но если он будет похож на маму австралийской овчарки, он может весить до 30 фунтов.

3. Обучение и упражнения

Смесь австралийских овчарок и чихуахуа - высокоэнергетическая собака.

Если вы собираетесь его получить, будьте готовы предоставить бесконечные часы упражнений и тренировок.

Эта собака очень умна и любит умственную стимуляцию.

Побалуйте его играми от простого к сложному, которые полностью задействуют его способности.

Родившийся от родителей австралийской овчарки, австралийский чи всегда будет жаждать прогулки на свежем воздухе.

Если вы часто ходите в походы, всегда берите с собой Aussie Chi.

Это помогает приобщить их к новым запахам, животным и людям.

Пока у него есть куда направить всю эту сдерживаемую энергию, австралийский Чи всегда будет вести себя наилучшим образом.

Раннее обучение помогает установить авторитет.

Учитывая, что эта дизайнерская порода столь же волевая, как чихуахуа, он может проявлять некоторое сопротивление во время тренировок.

Чихуахуа любят все контролировать и не будут возражать против бега, если дрессировщик не будет достаточно напористым.

Подробнее:

Размещено: 14 августа 2020 г.

4.Уход

Щенок австралийского чи линяет круглый год и больше весной, когда он линяет.

Вы должны регулярно чистить его шерсть, чтобы она оставалась гладкой и предотвращала матирование.

Также держите поблизости пылесос, если собираетесь сосуществовать с этим пушистым парнем.

Купайте собаку время от времени, чтобы избавиться от грязи и омертвевших клеток кожи.

Не используйте агрессивные моющие средства, которые могут удалить натуральный жир с его шерсти.

Также не мойте его слишком часто, так как это сделает его шерсть сухой и шелушащейся.

Также подстригайте ногти австралийцу Чи.

Это предотвращает перерастание когтей и выворачивание лап наружу.

Очистите глаза и глаза от грязи и мусора.

5. Здравоохранение

Хорошая диета и много активности должны сохранить здоровье австралийского чихуахуа на всю жизнь.

Но на всякий случай запланируйте ежегодные медицинские осмотры щенка.

Это поможет вам обнаруживать и лечить болезни, влияющие на стареющих собак чихуахуа и австралийских овчарок.

6. Диета

Полторы чашки высококачественного сухого корма должны питать австралийский чи в течение дня.

Если вы придерживаетесь сыроедения, сделайте больший упор на белки и полезные жиры, которые необходимы собаке для силы и энергии.

7. Совместимость

Смесь австралийских овчарок и чихуахуа - идеальная семейная собака.

Он несет в себе мягкость и настороженность австралийской овчарки и блеск чихуахуа.

У него страсть к играм и исследованиям, что делает его отличной компанией для детей.

Собаки аусси-чи могут жить за городом или в городе.

Их миниатюрные тела поместятся даже в самых маленьких квартирах-студиях.

В сельской местности у него есть множество пейзажей, которыми можно наслаждаться, и леса, которые стоит исследовать.

Заключение

Смесь австралийских овчарок и чихуахуа - умная и активная собака.

Он готов составить вам компанию и быть в центре вашего внимания.

Если вы можете не отставать от его высокой энергии, ухода и дрессировки, то смесь аусси чихуахуа станет идеальной собакой для усыновления.

См. Также

 • Продолжительность жизни мопсов - знайте факты

Часто задаваемые вопросы

17. Запад | АМЕРИКАНСКИЙ YAWP

Эдвард С. Кертис, Всадники навахо в каньоне Шелли , c1904.Библиотека Конгресса.

* Американский Yawp - это развивающийся совместный текст. Щелкните здесь, чтобы улучшить эту главу. *

Индейцы долгое время доминировали на просторах американского Запада. Связанные культурно и географически торговлей, путешествиями и войнами, различные группы коренных народов контролировали большую часть континента к западу от реки Миссисипи глубоко в девятнадцатом веке. Испанские, французские, британские, а позже и американские торговцы интегрировались во многие региональные экономики, а американские эмигранты все время продвигались на запад, но ни одна имперская держава еще не достигла ничего, приближающегося к политическому или военному контролю над большей частью континента.Но затем наступила и закончилась Гражданская война, отделившая Запад от вопроса рабства, точно так же, как Соединенные Штаты индустриализировались, проложили рельсы и оттеснили свое постоянно растущее население все дальше на запад.

Коренные американцы жили в Северной Америке более десяти тысячелетий, и в конце девятнадцатого века, возможно, до 250 000 коренных жителей все еще населяли американский Запад. Но затем нескончаемые волны американских поселенцев, американские вооруженные силы и неудержимый натиск американского капитала покорили всех.Часто в нарушение своих собственных договоров Соединенные Штаты перемещали группы коренного населения в постоянно сокращающиеся резервации, включали Запад сначала как территории, а затем как государства, и впервые в своей истории контролировали огромную территорию между двумя океанами. .

История Запада конца XIX века - непростая история. То, что некоторые расхваливали как триумф - расширение американского авторитета на запад, - было для других трагедией. На Западе проживало много народов и много мест, и их переплетенные истории ознаменовали коренную трансформацию в истории Соединенных Штатов.

За десятилетия после Гражданской войны американские поселенцы в рекордных количествах хлынули через реку Миссисипи. Они больше не просто пересекали континент в поисках новых воображаемых Эдемов в Калифорнии или Орегоне, теперь они поселились в огромном сердце континента.

Многие из первых американских мигрантов приехали на Запад в поисках быстрой прибыли во время золотой и серебряной лихорадки середины века. Как и во время калифорнийской лихорадки 1848–1849 годов, толпы старателей хлынули сюда после забастовок драгоценных металлов в Колорадо в 1858 году, Неваде в 1859 году, Айдахо в 1860 году, Монтане в 1863 году и Блэк-Хиллз в 1874 году.В то время как женщины часто выполняли домашнюю работу, которая позволяла семьям горняков выживать в зачастую тяжелых условиях, значительную часть горняков составляли одинокие мужчины, не имевшие семей, зависящих от сферы услуг в близлежащих городах. Там женщины из рабочего класса работали в магазинах, салонах, пансионатах и ​​публичных домах. Многие из этих вспомогательных операций выиграли от бума горнодобывающей промышленности: как выяснили неудачливые старатели, сам спешка часто приносил больше богатства, чем рудники. Золото, которое вышло из Колорадо в первые семь лет после забастовки на Пайкс-Пик, оценивается в 25 долларов.5 миллионов - это, например, меньше половины того, что сторонние стороны вложили в борьбу с лихорадкой. Более 100 000 мигрантов, поселившихся в Скалистых горах, в конечном итоге были более ценными для развития региона, чем золото, которое они приехали искать.

Другие пришли на Равнины, чтобы добыть шкуры больших стад бизонов. Миллионы животных бродили по равнинам, но их прочная кожа служила источником промышленных лент на восточных фабриках и сырьем для быстро развивающейся швейной промышленности.Специализированные бригады сняли стада и сняли шкуру. Пик печально известной бойни американских бизонов пришелся на начало 1870-х годов. Число американских бизонов упало с более чем десяти миллионов в середине века до нескольких сотен к началу 1880-х годов. Расширение железных дорог позволило скотоводству заменить бизонов крупным рогатым скотом на американских лугах.

Хотя бизоны поставляли кожу для быстро развивающейся швейной промышленности Америки, черепа животных также были ключевым ингредиентом удобрений.Эта фотография 1870-х годов иллюстрирует огромное количество зубров, убитых по этим и другим причинам (включая спорт) во второй половине XIX века. Фотография кучи черепов американских бизонов, ожидающих измельчения для удобрений, 1870-е годы. Викимедиа.

Почти семьдесят тысяч членов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (чаще называемых мормонами), мигрировавшие на запад между 1846 и 1868 годами, были похожи на других американцев, путешествующих на запад по суше.Они столкнулись со многими из тех же проблем, но, в отличие от большинства других американских мигрантов, мормоны спасались от религиозных преследований.

Многие историки считают мормонизм «исключительно американской верой» не только потому, что он был основан Джозефом Смитом в Нью-Йорке в 1830-х годах, но и из-за его оптимистичных и ориентированных на будущее принципов. Мормоны считали американцев исключительными - избранными Богом, чтобы распространять истину по всему миру и строить утопию - Новый Иерусалим в Северной Америке. Однако многие американцы с подозрением относились к движению Святых последних дней и его необычным ритуалам, особенно к практике полигамии, и большинству мормонов было трудно исповедовать свою веру на востоке Соединенных Штатов.Так в середине XIX века началась серия миграций, сначала в Иллинойс, затем в Миссури и Небраску и, наконец, на территорию Юты.

Когда-то на западе поселения мормонов служили важными пунктами снабжения для других эмигрантов, направлявшихся в Калифорнию и Орегон. Бригам Янг, лидер Церкви после смерти Джозефа Смита, был назначен губернатором территории Юта федеральным правительством в 1850 году. Он призвал мормонов, проживающих на этой территории, заниматься сельским хозяйством и остерегаться пришельцев, прибывших в качестве в области развита горнодобывающая и железнодорожная промышленность.

Именно земля в конечном итоге привлекла больше всего переселенцев на Запад. Семейные фермы были основой сельскохозяйственной экономики, которая расширилась на Западе после гражданской войны. В 1862 году северяне в Конгрессе приняли Закон о Хомстеде, который разрешал гражданам мужского пола (или тем, кто заявлял о своем намерении стать гражданами) претендовать на федеральные земли на Западе. Поселенцы могли отправиться на запад, выбрать обследованный участок земли площадью 160 акров, подать иск и начать «улучшать» землю, вспахивая поля, строя дома и сараи, или рыть колодцы, и, после пяти лет проживания на земле, может подать заявку на получение официального титула на землю.Сотни тысяч американцев воспользовались Законом о усадьбах для приобретения земли. Безлесные равнины, которые считались непригодными для заселения, стали новой сельскохозяйственной Меккой для голодающих по земле американцев.

Закон о усадьбах запрещает замужним женщинам подавать иски, поскольку они считаются законными иждивенцами своих мужей. Некоторые незамужние женщины подали иски самостоятельно, но одиноким фермерам (мужчинам или женщинам) было трудно управлять фермой, и они составляли небольшое меньшинство. В большинстве фермерских хозяйств применялось традиционное разделение труда: мужчины работали на полях, а женщины управляли домом и кормили семью.Оба были необходимы.

Мигранты иногда находили на приусадебных участках, в которых им не хватало самодостаточности дома. Например, второй или третий сын, не унаследовавший землю в Скандинавии, в 1860-х годах основал фермерские общины в Миннесоте, Дакоте и других территориях Среднего Запада. Бустеры поощряли эмиграцию, рекламируя полузасушливые равнины как, например, «цветущий луг большого плодородия, покрытый питательными травами и орошаемый многочисленными ручьями». Западное население взорвалось.Равнины были преобразованы. В 1860 году, например, в Канзасе было около 10 000 ферм; в 1880 г. - 239 000 человек. В Техасе наблюдался огромный рост населения. Федеральное правительство насчитывало 200 000 человек в Техасе в 1850 году, 1 600 000 в 1880 году и 3 000 000 человек в 1900 году, что сделало его шестым по численности населения штатом в стране.

«Войны индейцев», мифологизированные в западном фольклоре, представляли собой серию, казалось бы, спорадических, локализованных и часто кратковременных столкновений между вооруженными силами США и различными группами коренных американцев.Более длительные и столь же серьезные конфликты носили экономический и культурный характер. Новые модели американских поселений, строительства железных дорог и добычи материалов столкнулись с обширным и цикличным движением через Великие равнины, чтобы охотиться на буйволов, совершать набеги на врагов и торговать товарами. Давняя мечта Томаса Джефферсона о том, чтобы коренные народы могли жить изолированно на Западе, перед лицом американской экспансии перестала быть жизнеспособной реальностью. Политические, экономические и даже гуманитарные проблемы активизировали усилия Америки по изоляции индейцев в резервациях.Хотя изгнание индейцев долгое время было частью федеральной политики Индии, после гражданской войны правительство США удвоило свои усилия. Если договоры и другие формы постоянного принуждения не сработают, федеральные чиновники настаивают на более решительных мерах: после Гражданской войны скоординированные военные действия знаменитых генералов Гражданской войны, таких как Уильям Шерман и Уильям Шеридан, использовали и обостряли местные конфликты, разжигаемые незаконными коммерческими предприятиями. и вторжения поселенцев. Против угрозы заключения и исчезновения традиционного образа жизни коренные американцы сражались с американской армией и вторгающимися линиями американских поселений.

Во время одного из самых ранних западных столкновений, в 1862 году, когда Гражданская война все еще охватила Соединенные Штаты, возникла напряженность между Дакотским народом и белыми поселенцами в Миннесоте и на территории Дакота. Перепись 1850 года в США зафиксировала белое население Миннесоты численностью около 6000 человек; восемь лет спустя, когда он стал штатом, их было более 150 000 человек. Незаконный приток американских фермеров довел Дакоту до критической точки. Охота стала неустойчивой, и те Дакота, которые занялись сельским хозяйством, нашли только бедность.Федеральный агент Индии отказался предоставить обещанную еду. Многие голодали. Эндрю Мирик, торговец агентства, отказался продавать еду в кредит. «Если они голодны, - якобы сказал он, - пусть едят траву или собственный навоз». Затем, 17 августа 1862 года, четверо молодых людей из племени Сантиес, дакотской банды, убили пятерых белых поселенцев недалеко от американского административного офиса Агентства Редвуд. Перед лицом неизбежного американского возмездия и протестов многих членов племя выбрало войну.На следующий день воины Дакоты напали на поселения возле Агентства. Они убили 31 мужчину, женщину и ребенка (включая Мирика, чей рот был наполнен травой). Затем они устроили засаду на американский военный отряд в Редвуд-Ферри, убив двадцать три человека. Губернатор Миннесоты призвал ополчение, и несколько тысяч американцев начали войну против повстанцев сиу. Бои вспыхнули в Нью-Ульме, Форт-Риджели и Берч-Кули, но американцы сломили сопротивление индейцев в битве при Вуд-Лейк 23 сентября, положив конец так называемой Дакотской войне.

Солдаты Буффало, прозвище, данное афроамериканским кавалеристам коренными американцами, с которыми они сражались, были первыми полностью черными полками мирного времени в регулярной армии Соединенных Штатов. Эти солдаты регулярно сталкивались с расовыми предрассудками со стороны других членов армии и гражданских лиц, но были важной частью американских побед во время индейских войн конца девятнадцатого и начала двадцатого веков. «[Солдаты-буйволы из 25-го пехотного полка, некоторые в бизоньих шкурах, Ft. Кио, Монтана] / Chr.Бартелмесс, фотограф, Форт Кио, Монтана », 1890 год. Библиотека Конгресса.

Более двух тысяч Дакоты попали в плен во время боев. Многих судили в федеральных фортах за убийства, изнасилования и другие злодеяния в своего рода законнической хореографии, передающей американские идеи вины коренных жителей и невиновности белых. Военные трибуналы признали виновными 303 Дакоты и приговорили их к повешению. В последнюю минуту президент Линкольн смягчил все приговоры, кроме тридцати восьми. Поселенцы из Миннесоты и правительственные чиновники настаивали не только на том, чтобы дакота потеряли большую часть своих земель резервации и были переселены дальше на запад, но и на выслеживании сбежавших и их размещении в резервациях.Американские военные бросились в погоню, и 3 сентября 1863 года, после года истощения, американские военные части окружили большой лагерь в Дакоте. Американские войска убили примерно триста мужчин, женщин и детей. Еще десятки попали в плен. Войска потратили следующие два дня на сжигание зимних продуктов и припасов, чтобы заморить сопротивление Дакоты голодом, которое продолжало настаивать на суверенитете Дакоты и правах по договору.

Южнее поселенцы разожгли напряженность в Колорадо. В 1851 году согласно первому договору Форт-Ларами была обеспечена преимущественная доступность для американцев, проезжающих через них на пути в Калифорнию и Орегон.Но золотая лихорадка 1858 года привлекла около 100 000 искателей белого золота, и они потребовали заключения новых договоров с местными индейскими группами для обеспечения прав на землю на недавно созданной территории Колорадо. Банды шайенов раскололись из-за возможности подписания нового договора, который ограничил бы их резервацией. Поселенцы, уже опасаясь набегов могущественных групп шайенов, арапахо и команчей, тем временем читают в своих местных газетах сенсационные сообщения о восстании в Миннесоте. Лидер ополчения Джон М.Летом 1864 года Чивингтон предупредил поселенцев, что шайенны опасны, призвал к войне и пообещал скорую военную победу. Поселенцы разжигали конфликт, и вспыхивали спорадические столкновения. Престарелый вождь шайенов Черный Котел, полагая, что мирный договор будет лучшим для его народа, поехал в Денвер, чтобы устроить мирные переговоры. Он и его последователи направились к форту Лион в соответствии с инструкциями правительства, но 29 ноября 1864 года Чивингтон приказал своим семисотам ополченцев двинуться в лагерь Шайенн возле форта Лион в Санд-Крик.Шайенны пытались заявить о своих мирных намерениях, но ополчение Чивингтона их сломило. Это была бойня. Люди Чивингтона убили двести мужчин, женщин и детей. Резня в Сэнд-Крик была национальным скандалом, который поочередно осуждали и приветствовали.

Поскольку вторжения поселенцев продолжали провоцировать конфликт, американцы настаивали на новой «мирной политике». Конгресс, столкнувшись с этими трагедиями и дальнейшим насилием, санкционировал в 1868 году создание Индийской комиссии мира.Исследование американских индейцев, проведенное комиссией, осудило предшествующую политику США и мобилизовало поддержку реформаторов. После инаугурации Улисса С. Гранта следующей весной Конгресс в сотрудничестве с известными филантропами создал Совет уполномоченных по делам индейцев - постоянный консультативный орган для наблюдения за делами Индии и предотвращения дальнейших вспышек насилия. Правление эффективно христианизировало политику американских индейцев. Большая часть системы бронирования была передана протестантским церквям, которым было поручено находить агентов и миссионеров для управления жизнью в резервациях.Конгресс надеялся, что религиозно мыслящие мужчины смогут лучше разрабатывать политику справедливой ассимиляции и убеждать индийцев принять ее. Историк Фрэнсис Поль Пруча считал, что это попытка новой «мирной политики». . . можно было бы правильно назвать «религиозной политикой».

Том Торлино, член народа навахо, поступил в школу для индейцев Карлайла, школу-интернат для коренных американцев, основанную правительством Соединенных Штатов в 1879 году, 21 октября 1882 года и уехавшую из нее 28 августа 1886 года.В архиве студенческого дела Торлино были фотографии 1882 и 1885 годов. Центр цифровых ресурсов индийской школы Карлайла.

Многие женщины-миссионеры-христианки играли центральную роль в программах культурного перевоспитания, которые пытались не только привить протестантскую религию, но и навязать традиционные американские гендерные роли и семейные структуры. Они пытались заменить индейские племенные социальные единицы небольшими патриархальными семьями. Женский труд стал предметом споров, потому что немногие племена разделили труд в соответствии с гендерными нормами американцев среднего и высшего классов.Полевые работы, традиционное владение белых мужчин, в основном выполнялись коренными женщинами, которые также обычно контролировали продукты своего труда, если не землю, на которой они обрабатывались, давая им статус в обществе как рабочих и поставщиков продуктов питания. Для миссионеров целью было побудить коренных женщин покинуть поля и заняться более «женской» работой - работой по дому. Христианские миссионеры действовали так же, как светские федеральные агенты. Немногие американские агенты могли встретиться с коренными американцами на их собственных условиях.Многие считали индейцев резервации ленивыми и считали туземные культуры более низкими по сравнению с их собственной. Взгляды Дж. Л. Броддуса, назначенного руководить несколькими небольшими индейскими племенами в резервации долины Хупа в Калифорнии, являются показательными: в своем ежегодном отчете Уполномоченному по делам индейцев за 1875 г. он писал: «Подавляющее большинство из них бездельничают, безразличны. беспечный и непредусмотрительный. Похоже, они не думают о том, чтобы обеспечить себе будущее, и многие из них вообще не работали бы, если бы их не заставляли делать это.Они предпочли бы жить на корнях и желудях, собранных их женщинами, чем работать за муку и говядину ».

Если по доброте нельзя было заставить индейцев изменить свои обычаи, большинство согласилось с тем, что применение силы допустимо, но индейские группы сопротивлялись. В Техасе и на Южных равнинах команчи, кайова и их союзники пользовались огромным влиянием. Команчи, в частности, контролировали огромные территории и совершали набеги на обширные территории, вызывая ужас от Скалистых гор до внутренних районов северной Мексики и побережья Мексиканского залива.Но после гражданской войны американские военные переориентировали свое внимание на Южные равнины.

Американские военные сначала отправили гонцов на Равнины, чтобы найти неуловимые банды команчей и попросить их прийти на мирные переговоры в Медисин-Лодж-Крик осенью 1867 года. в то время как лидеры команчей считали, что им гарантированы обширные земли для охоты на буйволов. Банды команчей использовали определенные земли резерваций в качестве базы для сбора припасов и федеральных пожертвований, продолжая при этом охотиться, торговать и совершать набеги на американские поселения в Техасе.

Столкнувшись с возобновлением набегов команчей, особенно со стороны знаменитого военного лидера Куаны Паркера, американские военные наконец заявили, что все индейцы, не поселившиеся в резервации к осени 1874 года, будут считаться «враждебными». Война у Ред-Ривер началась, когда многие банды команчей отказались переселяться, и американские военные начали экспедиции на равнины, чтобы подчинить их, завершившись поражением оставшихся бродячих банд в каньонах Техаса Панхэндл.Холодные и голодные, их образ жизни уже был уничтожен солдатами, поселенцами, скотоводами и железными дорогами, последние свободные банды команчей были перемещены в резервацию в Форт-Силл, что сейчас на юго-западе Оклахомы.

На северных равнинах народ сиу еще не полностью сдался. После проблем 1862 года многие банды подписали договоры с Соединенными Штатами и перебрались в агентства Красного Облака и Пятнистого Хвоста, чтобы собирать пайки и ренты, но многие продолжали сопротивляться посягательствам Америки, особенно во время войны Красного Облака, редкой победы для Равнинные люди, которые привели к Договору 1868 года и создали Великую резервацию сиу.Затем, в 1874 году, американская экспедиция на Блэк-Хиллз в Южной Дакоте обнаружила золото. Белые старатели наводнили территорию. Очень мало заботясь о правах индейцев и очень много о том, чтобы разбогатеть, они снова довели ситуацию сиу до критической точки. Осознавая, что граждане США нарушают положения договора, но не желая препятствовать им в поисках золота, федеральные чиновники оказали давление на западных сиу, чтобы они подписали новый договор, который передал бы контроль над Черными холмами Соединенным Штатам, в то время как генерал Филип Шеридан незаметно передвинул У.С. Войска в район. Первоначальные столкновения между войсками США и воинами сиу привели к нескольким победам сиу, которые в сочетании с видениями Сидящего Быка, мечтавшего о еще более триумфальной победе, привлекли группы сиу, которые уже подписали договоры, но теперь присоединились к битве.

В конце июня 1876 года дивизия 7-го кавалерийского полка во главе с подполковником Джорджем Армстронгом Кастером была отправлена ​​по тропе в Блэк-Хиллз в качестве авангарда для более крупных сил.Люди Кастера подошли к лагерю вдоль реки, известной сиу как Жирная трава, но отмеченной на карте Кастера как Литтл-Бигхорн, и обнаружили, что приток сиу «договорных», а также обиженных Шайеннов и других союзников увеличил население деревни. далеко за пределами оценки Кастера. 7-й кавалерийский полк Кастера был значительно превосходлен численностью, и он и 268 его людей были убиты.

Падение

Кастера потрясло нацию. Призывы к быстрому американскому ответу заполнили общественную сферу, и были отправлены военные экспедиции, чтобы подавить сопротивление коренных жителей.Сиу откололись в пустыню и начали кампанию периодического сопротивления, но, будучи в меньшинстве и страдавшими после долгой голодной зимы, Бешеный Конь привел банду оглала сиу к сдаче в мае 1877 года. Постепенно последовали и другие банды, пока, наконец, в июле 1881 года не последовали. Сидящий Бык и его последователи наконец сложили оружие и пришли в резервацию. Коренные силы потерпели поражение. Казалось, равнины умиротворены.

Народы равнин были не единственными, кто пострадал в результате американской экспансии.Такие группы, как юты и пайуты, были вытеснены из Скалистых гор экспансией США в Колорадо и прочь от северной части Большого бассейна из-за увеличения мормонского населения на территории Юты в 1850-х и 1860-х годах. Столкнувшись с сокращением территориальной базы, члены этих двух групп часто присоединялись к вооруженным силам США в их кампаниях на юго-западе против других могущественных коренных групп, таких как хопи, зуни, хикарилла апачи и особенно навахо, население которых составляет не менее десяти человек. тысячи людей занимались сельским хозяйством и овцеводством на одних из самых ценных земель, приобретенных Соединенными Штатами после войны в Мексике.

Конфликты между военными США, американскими поселенцами и коренными народами усилились в течение 1850-х годов. К 1862 году генерал Джеймс Карлтон начал поиски резервации, где он мог бы удалить навахо и положить конец их угрозе американской экспансии на юго-западе. Карлтон выбрал сухое, почти безлесное место в долине Боске Редондо, в трехстах милях от родины навахо.

В апреле 1863 года Карлтон приказал полковнику Киту Карсону собрать все население навахо и сопроводить их в Боске-Редондо.Тех, кто сопротивлялся, расстреляли. Так начался период в истории навахо, названный Долгой прогулкой, который остается очень важным для народа навахо сегодня. Длинная прогулка была не отдельным мероприятием, а серией вынужденных маршей в резервацию в Боске Редондо с августа 1863 по декабрь 1866 года. Условия в Боске Редондо были ужасными. Продовольствие, предоставляемое армией США, было не только неадекватным, но и часто испорченным; болезнь свирепствовала, и тысячи навахо погибли.

К 1868 году стало ясно, что жизнь в резервации неустойчива.Генерал Уильям Текумсе Шерман посетил резервацию и написал о бесчеловечной ситуации, в которой навахо содержались в основном в качестве заключенных, но отсутствие экономической эффективности было основной причиной, по которой Шерман рекомендовал вернуть навахо на их родину на Западе. 1 июня 1868 года навахо подписали договор Боске-Редондо, беспрецедентный договор в истории американо-индийских отношений, по которому навахо смогли вернуться из резервации на свою родину.

Нападениям на коренные народы в Калифорнии и на северо-западе Тихого океана уделялось значительно меньше внимания, чем на драматическое завоевание равнин, но коренные народы в этих регионах также испытали насилие, сокращение населения и территориальные потери.Например, в 1872 году граница Калифорнии и Орегона разразилась насилием, когда люди модока покинули резервацию нации Кламат, куда они были вынуждены, и вернулись на свою родину в область, известную как Затерянная река. Американцы заселили регион после переселения Модока за несколько лет до этого и горько жаловались на возвращение туземцев. Американские военные прибыли, когда пятьдесят два оставшихся воина модока во главе с Кинтпуашем, известным поселенцам как капитан Джек, отказались возвращаться в резервацию и укрылись на оборонительных позициях вдоль государственной границы.В течение одиннадцати месяцев они вели партизанскую войну, в которой было убито не менее двухсот американских солдат, прежде чем они были наконец вынуждены сдаться. Несмотря на призывы поселенцев, знакомых с модоками, федеральное правительство повесило Кинтпуаша и трех других лидеров в ходе хорошо организованной и широко разрекламированной публичной казни.

Четыре года спустя, на Тихоокеанском Северо-Западе, ветвь Нез Персе (которая несколько поколений назад помогала Льюису и Кларку в их знаменитом путешествии к Тихому океану) отказалась переехать в резервацию и под руководством Хина -mah-too-yah-lat-kekt, известный поселенцам и американским читателям как вождь Джозеф, пытался бежать в Канаду, но его преследовали U.С. Кавалерия. Превышенные численностью Нез Персе преодолели тысячу миль и подверглись нападению почти две дюжины раз, прежде чем поддаться голоду и истощению, сдались, были заключены в тюрьму и переселены в резервацию на Индийской территории. Полет Nez Perce привлек внимание Соединенных Штатов, а стенограмма капитуляции вождя Джозефа, якобы сделанная офицером армии США, стала вехой в американской риторике. «Послушайте меня, мои вожди, - должен был сказать Джозеф, - я устал.Мое сердце болит и грустно. С того места, где сейчас стоит солнце, я больше не буду сражаться вечно ». Вождь Джозеф воспользовался своей знаменитостью и через несколько лет договорился о переселении своих людей в резервацию ближе к их историческому дому.

Договоры, подписанные с многочисленными коренными народами Калифорнии в 1850-х годах, никогда не были ратифицированы Сенатом. Более сотни различных групп коренных жителей жили в Калифорнии до испанских и американских завоеваний, но к 1880 году численность коренного населения Калифорнии сократилась с примерно 150 тысяч накануне золотой лихорадки до чуть менее 20 тысяч.В конечном итоге правительство США создало несколько резерваций для сбора остатков коренного населения, но большинство из них было рассредоточено по всей Калифорнии. Частично это было результатом законов штата 1850-х годов, которые позволяли белым калифорнийцам брать в качестве «подмастерьев» как детей, так и взрослых коренных жителей, просто доставив нужного работника к судье и обещая накормить, одеть и в конечном итоге освободить их по прошествии определенного периода времени. «службы» - от десяти до двадцати лет.Таким образом, тысячи коренных жителей Калифорнии были вынуждены работать рабами, которые поддерживали развитие горнодобывающей, сельскохозяйственной, железнодорожной и животноводческой промышленности.

Помимо сельского хозяйства и добычи природных ресурсов, таких как древесина и драгоценные металлы, новую западную экономику питали две основные отрасли: животноводство и железные дороги. Оба они развивались в связи друг с другом, ускорили наплыв поселенцев, вытесняющих коренные народы, и сформировали коллективную американскую память о «Диком Западе» после Гражданской войны.”

Как выразился один из активистов, «Запад - это чисто железнодорожное предприятие». Ни одно экономическое предприятие не могло сравниться с железными дорогами по масштабу, размаху или абсолютному влиянию. Ни один другой бизнес не привлекал таких огромных сумм капитала, и никакие другие предприятия никогда не получали таких щедрых государственных субсидий (историк бизнеса Альфред Чандлер назвал железные дороги «первым современным бизнес-предприятием»). «уничтожив время и пространство» - соединив необъятные просторы континента - железные дороги преобразовали Соединенные Штаты и создали американский Запад.

Железные дороги сделали возможным заселение и рост Запада. К концу девятнадцатого века карты Среднего Запада были заполнены рекламой, рекламирующей, как быстро путешественник может пересечь страну. Портал «Окружающая среда и общество» - цифровой проект Центра окружающей среды и общества Рэйчел Карсон, совместная инициатива LMU Munich и Немецкого музея.

Ни одно железнодорожное предприятие так не захватило американское воображение или федеральную поддержку, как трансконтинентальная железная дорога.Трансконтинентальная железная дорога пересекала западные равнины и горы и связала Западное побережье с железнодорожными сетями востока Соединенных Штатов. Построенные с запада центральной частью Тихого океана и с востока компанией Union Pacific, эти две дороги соединились в Юте в 1869 году с большой национальной помпой. Но такая титаническая задача была непростой, и национальные законодатели выделили огромные субсидии железнодорожным компаниям, что являлось частью платформы Республиканской партии с 1856 года. Закон о Тихоокеанской железной дороге 1862 года давал облигации на сумму от 16 000 до 48 000 долларов на каждую милю строительства и предоставлял обширные земли. дотации железнодорожным компаниям.Только в период с 1850 по 1871 год железнодорожные компании получили более 175 миллионов акров государственной земли - площадь больше, чем штат Техас. Инвесторы получили огромные прибыли. Как выразился один оппонент в Конгрессе в 1870-х годах: «Если есть прибыль, корпорации могут ее получить; если будет убыток, правительство должно понести его ».

Если железные дороги привлекали беспрецедентные субсидии и инвестиции, они также создавали огромную потребность в рабочей силе. К 1880 году примерно четыреста тысяч человек - или почти двое.5 процентов всей рабочей силы страны трудились в железнодорожной отрасли. Большая часть работы была опасной и низкооплачиваемой, и компании в значительной степени полагались на труд иммигрантов в строительстве путей. Компании нанимали ирландских рабочих в начале девятнадцатого века и китайских рабочих в конце девятнадцатого века. К 1880 году в Соединенных Штатах проживало более двухсот тысяч китайских мигрантов. После того, как рельсы были проложены, компаниям по-прежнему требовалась большая рабочая сила для поддержания движения поездов. Многие железнодорожные работы были опасными, но, пожалуй, самые опасные работы выполнялись тормозными машинами.До появления автоматического торможения инженер давал свисток «тормоз вниз», и тормозники взбирались на верх движущегося поезда, независимо от погодных условий, и бегали от вагона к вагону, вручную поворачивая тормоза. Скорость была необходима, и любое скольжение могло быть фатальным. Тормозщики также отвечали за сцепление автомобилей, прикрепляя их друг к другу с помощью большого пальца. Было легко потерять руку или палец, и даже небольшая ошибка могла привести к столкновению автомобилей.

Железные дороги бурлили.В 1850 году в Соединенных Штатах было 9000 миль железных дорог. В 1900 году их было 190 000, в том числе несколько трансконтинентальных линий. Чтобы управлять этой обширной сетью грузовых и пассажирских линий, компании объединили рельсы в узловых городах. Из всех городов Среднего Запада и Запада, возникших в результате объединения западных ресурсов и восточной столицы в конце девятнадцатого века, Чикаго был самым впечатляющим. Он вырос с двухсот жителей в 1833 году до более миллиона к 1890 году. К 1893 году он и регион, из которого он возник, были полностью преобразованы.Всемирная Колумбийская выставка в том году провозгласила прогресс города и технологический прогресс в целом с типичной демонстрацией позолоченного века. Огромный сверкающий (но временный) «Белый город» был построен в неоклассическом стиле, чтобы вместить все особенности ярмарки и удовлетворить потребности посетителей, прибывших со всего мира. В названии этой всемирной выставки были отмечены изменения, которые произошли в Северной Америке с тех пор, как Колумб высадился на берег четыре столетия назад. Чикаго стал самым важным западным центром и служил воротами между фермой и ранчо Великой равнины и восточными рынками.Железные дороги привозили скот из Техаса в Чикаго на убой, где его затем перерабатывали в упакованное мясо и отправляли по железной дороге-рефрижераторам в Нью-Йорк и другие восточные города. Такие узлы стали центральными узлами в экономике скоростного транспорта, которая все больше распространяется по всему континенту, связывая товары и людей вместе в новую национальную сеть.

Эта национальная сеть создала легендарные погоны скота 1860-х и 1870-х годов. Первые перегонки скота через центральные равнины начались вскоре после гражданской войны.Железные дороги создали рынок для скотоводства, и в течение нескольких лет после войны, когда железные дороги связывали восточные рынки с важными рыночными узлами, такими как Чикаго, но еще не достигли техасских ранчо, владельцы ранчо начали гнать скот на север, из штата Одинокая звезда, чтобы основные железнодорожные станции в Канзасе, Миссури и Небраске. Владельцы ранчо использовали проторенные тропы, такие как тропа Чисхолм, для поездок, но возникли конфликты с коренными американцами на Индейской территории и фермерами в Канзасе, которым не нравилось вторжение больших и экологически разрушительных стад на их собственные охотничьи, фермерские и сельскохозяйственные угодья. .Поэтому были проложены другие маршруты, такие как Западная тропа, Тропа спокойной ночи и Тропа Шони.

На этом фотохромном принте (новая технология конца девятнадцатого века, раскрашивающая изображения с черно-белого негатива) изображен крупный рогатый скот, захваченный в Симарроне, перекрестке скотных загонов конца девятнадцатого века. Детройт Фотографик Ко., «Колорадо. «Облавьте» на Симарроне »c. 1898. Библиотека Конгресса.

Перегон скота был сложной задачей для бригад людей, которые управляли стадами.По оценкам историков, число мужчин, которые работали ковбоями в конце девятнадцатого века, составляло от двенадцати тысяч до сорока тысяч. Возможно, четверть были афроамериканцами, а больше - мексиканцами или американцами мексиканского происхождения. Многое в американских ковбоях произошло от мексиканских vaqueros : ковбои переняли мексиканские методы, экипировку и такие термины, как rodeo , bronco и lasso ».

Хотя большинство погонщиков скота были мужчинами, существует по крайней мере шестнадцать поддающихся проверке сообщений о женщинах, участвовавших в погонах.Некоторые, как Молли Дайер Гуднайт, сопровождали своих мужей. Другие, например Лиззи Джонсон Уильямс, помогали вести собственное стадо. Уильямс совершила по крайней мере три известных похода со своими стадами по тропе Чисхолм.

Многие ковбои надеялись однажды сами стать владельцами ранчо, но работа была ненадежной, а заработная плата была низкой. Новички могут рассчитывать на заработок около 20–25 долларов в месяц, а те, у кого есть многолетний опыт, могут зарабатывать 40–45 долларов. Боссы трейла могли зарабатывать более 50 долларов в месяц. И это была тяжелая работа.На загоне скота ковбои работали долгие часы, сталкиваясь с экстремальной жарой и холодом, а также с сильными порывами пыли. Они питались ограниченными диетами с нерегулярными поставками.

Ковбои, подобные изображенному здесь, работали на заграждениях, которые снабжали Чикаго и другие города Среднего Запада необходимым скотом для снабжения и развития мясной промышленности. Их работы устарели на рубеже веков, но их образ продолжал жить через водевильные шоу и фильмы, романтизирующие жизнь на Западе.Джон К. Грабилл, «Корова», c. 1888. Библиотека Конгресса.

Но если бы рабочие скота получали низкую заработную плату, владельцы и инвесторы могли получить богатство. В конце гражданской войны бык стоимостью 4 доллара в Техасе мог принести 40 долларов в Канзасе. Хотя прибыль медленно стабилизировалась, все же можно было получить большую прибыль. И все же к 1880-м годам крупные погоны крупного рогатого скота в основном были завершены. Их создали железные дороги, а железные дороги положили им конец: железнодорожные линии продвинулись в Техас и сделали великие подъездные пути устаревшими.Но скотоводство по-прежнему приносило прибыль, и равнины больше подходили для выпаса скота, чем для сельского хозяйства, а западные фермеры продолжали поставлять говядину на национальные рынки.

Ранчо было лишь одной из многих западных отраслей, которые зависели от железных дорог. Соединив равнины с национальными рынками и быстро перемещая людей и товары, железные дороги создали современный американский Запад.

По мере того, как рельсы продвигались на Запад, а за ними следовало все больше и больше американцев, положение групп коренных жителей ухудшалось еще больше.В договорах, заключаемых между Соединенными Штатами и группами коренных народов, обычно обещалось, что, если племена соглашаются переехать в определенные земли резервации, они будут владеть этими землями коллективно. Но по мере того, как американская миграция на запад увеличивалась, а открытые земли закрывались, белые поселенцы начали утверждать, что коренные народы имеют больше, чем их справедливая доля земли, что резервации слишком велики, что коренные народы используют землю «неэффективно» и что они по-прежнему предпочитал кочевую охоту вместо интенсивного земледелия и скотоводства.

К 1880-м годам американцы все активнее выступали за законодательство, разрешающее передачу земель индейцев фермерам и владельцам ранчо, в то время как многие утверждали, что выделение земель индейцев отдельным коренным американцам, а не племенам, будет способствовать развитию сельского хозяйства в американском стиле и, наконец, посадить индейцев, у которых есть ранее сопротивлялась усилиям миссионеров и федеральных чиновников на пути к «цивилизации».

Принятие Конгрессом 8 февраля 1887 г. Закона Дауэса о всеобщем распределении земель разделило резервации коренных американцев на отдельные семейные усадьбы.Каждому главе коренной семьи должно было быть выделено 160 акров земли - типичный размер притязаний, которые любой поселенец мог предъявить на федеральных землях в соответствии с положениями Закона о хоумстедах. Одинокие люди старше восемнадцати лет получали надел в восемьдесят акров, а дети-сироты - сорок акров. Для индийских народов был установлен четырехлетний график, чтобы они могли выбрать свои земельные участки. Если по истечении этого времени выбор не производился, закон разрешал секретарю внутренних дел назначить агента для выбора остальных членов племени.Предположительно, чтобы защитить индейцев от мошенничества со стороны недобросовестных спекулянтов землей, все наделы должны были быть переданы в доверительное управление - они не могли быть проданы наделниками - в течение двадцати пяти лет. Земли, которые остались невостребованными членами племен после распределения, вернутся под федеральный контроль и будут проданы американским поселенцам.

Красное Облако и Американская Лошадь - два самых известных вождя огала - видны, сцепив руки перед типи в резервации Пайн-Ридж в Южной Дакоте. Оба мужчины служили делегатами в Вашингтоне, Д.С., после многих лет активной борьбы с американским правительством. Джон С. Грабилл, «Красное облако и американская лошадь. Два наиболее известных ныне живущих вождя», 1891 г., Библиотека Конгресса.

Американцы расхваливали Закон Дауэса как воодушевляющую гуманитарную реформу, но он перевернул образ жизни коренных народов и оставил коренные народы без суверенитета над своими землями. В законе утверждалось, что для защиты прав собственности коренных жителей необходимо расширить «защиту законов Соединенных Штатов». . . над индейцами.«Племенные правительства и правовые принципы могут быть заменены или распущены и заменены законами США. Согласно положениям Закона Дауэса, коренные народы изо всех сил пытались удержать некоторую долю племенного суверенитета.

Напряжение завоеваний выбило из колеи поколения коренных американцев. Многие находили утешение в словах пророков и святых людей. В Неваде 1 января 1889 года пророк северных пайютов Вовока пережил великое откровение. По его словам, он отправился из своего земного дома в западной Неваде на небеса и вернулся во время солнечного затмения, чтобы пророчествовать своему народу.«Вы не должны никому причинять вреда или причинять вред кому-либо. Вы не должны драться. Всегда поступай правильно », - якобы призывал он. И они должны, по его словам, принять участие в религиозной церемонии, известной как Танец Призраков. По словам Вовока, если люди будут жить справедливо и танцевать танец призраков, их предки воскреснут из мертвых, исчезнут засухи, белые на Западе исчезнут, а буйволы снова будут бродить по равнинам.

Индейские пророки часто сталкивались с имперской властью Америки.Некоторые пророки, в том числе Вовока, включили христианские элементы, такие как небеса и фигуру Мессии, в духовные традиции коренных народов. И поэтому, хотя оно было далеко не уникальным, пророчество Вовоки, тем не менее, быстро прижилось и распространилось за пределы пайутов. Со всего Запада представители народов арапахо, баннок, шайеннов и шошонов, среди прочих, приняли религию «Танца призраков». Возможно, самыми заядлыми танцорами-призраками - и, конечно же, самыми известными - были лакота сиу.

Лакота были в ужасном положении.Южная Дакота, образованная из земель, которые по договору принадлежали Лакота, стала штатом в 1889 году. Белые поселенцы хлынули, резервации были разделены и уменьшены, начался голод, коррумпированные федеральные агенты урезали продовольственные пайки, а на равнинах обрушилась засуха. . Многие лакота опасались будущего в качестве безземельных подданных растущей американской империи, когда делегация из одиннадцати человек во главе с Кикингом Медведем присоединилась к паломникам Танца Призраков, направлявшимся на запад в Неваду, и вернулась, чтобы распространять пробуждение в Дакоте.

Энергия и послание пробуждения напугали поселенцев и индийских агентов. Недавно прибывший агент Пайн-Ридж Дэниел Ройер отправил в Вашингтон и в прессу страшные донесения с призывом к военным репрессиям. Между тем, газеты сделали «Танец призраков» сенсацией. Агенты начали арестовывать лидеров лакота. Главный Сидящий Бык и несколько других были убиты в декабре 1890 года во время неудачного ареста, что убедило многие банды покинуть резервации и присоединиться к беглым бандам дальше на запад, где приверженцы Танца Призраков Лакота проповедовали, что Танцоры Призраков будут невосприимчивы к пулям.

Две недели спустя американское кавалерийское подразделение перехватило группу из 350 лакот, в том числе более 100 женщин и детей, под командованием вождя Пятнистого Лося (позже известного как Снежный Человек), ищущих убежища в округе Пайн-Ридж. Их сопроводили в Вундед-Ни-Крик, где они расположились лагерем на ночь. На следующее утро, 29 декабря, американские кавалеристы вошли в лагерь, чтобы разоружить банду Пятнистого Лося. Возникла напряженность, прозвучал выстрел, и стычка превратилась в бойню. Американцы без разбора вели огонь по лагерю из своего тяжелого вооружения.Две дюжины кавалеристов были убиты скрытым оружием Лакота или дружественным огнем, но когда орудия замолчали, погибло от 150 до 300 мужчин, женщин и детей туземцев.

Похороны мертвых после резни в Раненом Ни. Солдаты США кладут индейцев в братскую могилу; некоторые трупы заморожены в разных положениях. Южная Дакота. 1891. Библиотека Конгресса.

Раненое Колено положило конец стойкому вооруженному сопротивлению коренных американцев на Равнинах.Люди продолжали сопротивляться давлению ассимиляции и сохранять традиционные культурные обычаи, но терпящие военные поражения, потеря суверенитета над землей и ресурсами и наступление ужасающей бедности в резервациях ознаменовали последние десятилетия девятнадцатого века как особенно темную эпоху. для западных племен Америки. Но для американцев это стало мифом.

«Американский Запад» вызывает в воображении видения типи, хижин, ковбоев, индейцев, фермерских жен в шляпах от солнца и преступников с шестизарядными стрелками.Такие образы пронизывают американскую культуру, но они стары, как сам Запад: романы, родео и шоу Дикого Запада мифологизировали американский Запад на протяжении всей эпохи после Гражданской войны.

Американская приграничная женщина и профессиональный разведчик Марта Джейн Канари была более известна в Америке как Каламити Джейн. Фигура в западном фольклоре в течение ее жизни и после, Каламити Джейн была центральным персонажем во многих набирающих популярность романах и фильмах, которые романтизировали западную жизнь в двадцатом веке.«[Марта Канари, 1852–1903, (« Каламити Джейн »), портрет в полный рост, сидит с винтовкой в ​​качестве разведчика генерала Крука]», c. 1895. Библиотека Конгресса.

В 1860-х годах американцы жадно глотали романы, украшавшие жизнь реальных людей, таких как Каламити Джейн и Билли Кид. В романах Оуэна Вистера, особенно The Virginian , ковбой описывается как суровый стоик с грубой внешностью, но с мужеством и героизмом, необходимыми для спасения людей от грабителей поездов, индейцев и угонщиков скота.Такие образы позже стали подкрепляться, когда появление родео добавило популярных концепций американского Запада. Родео начинались как небольшие соревнования по катанию на веревках и верховой езде среди ковбоев в городах возле ранчо или в лагерях в конце скотных троп. В Пекосе, штат Техас, 4 июля 1883 года ковбои с двух ранчо, Hash Knife и W Ranch, соревновались в соревнованиях по веревке и верховой езде, чтобы уладить спор; это событие признано историками Запада первым настоящим родео. Случайные конкурсы превратились в плановые праздники.Многие из них были запланированы на национальные праздники, такие как День независимости, или во время традиционных облав весной и осенью. Ранние родео проводились на открытых травянистых участках - а не на аренах - и включали в себя катание на телятках и бычках, а также такие соревнования, как верховая езда на бронке. Они приобрели популярность, и вскоре были разработаны специальные схемы для родео. Хотя около 90 процентов участников родео составляли мужчины, женщины помогли популяризировать родео, и несколько популярных женщин-наездников, таких как Берта Каперник, участвовали в мужских соревнованиях примерно до 1916 года, когда участие женщин в соревнованиях было ограничено.Американцы также испытали «Дикий Запад» - мифический Запад, изображенный во многих бесчисленных романах - посещая передвижные шоу Дикого Запада, возможно, неофициальные национальные развлечения Соединенных Штатов с 1880-х по 1910-е годы. Шоу, пользующиеся огромной популярностью по всей стране, прошли по восточной части Соединенных Штатов и даже по Европе и продемонстрировали то, что уже было мифической пограничной жизнью. Уильям Фредерик «Буффало Билл» Коди был первым, кто осознал широкую национальную привлекательность основных «персонажей» американского Запада - ковбоев, индейцев, снайперов, кавалеристов и рейнджеров - и соединил их всех в одну грандиозную странствующую феерию.Работая в Омахе, штат Небраска, Буффало Билл начал свое гастрольное шоу в 1883 году. Сам Коди избегал слова « шоу », опасаясь, что оно подразумевает преувеличение или искажение информации о Западе. Вместо этого он назвал свою постановку «Дикий Запад Буффало Билла». В своих постановках он использовал настоящих ковбоев и индейцев. Но все же это было шоу. Это было развлечение, мало отличавшееся в общих чертах от современного театра. Сюжетные линии изображали миграцию на запад, жизнь на Равнинах и нападения индейцев, перемежающиеся «ковбойскими забавами»: покачивание бронкосом, скот на веревке и соревнования по стрельбе.

Уильям Фредерик «Буффало Билл» Коди помог коммерциализировать ковбойский образ жизни, создав миф о жизни на Старом Западе, который приносил большие деньги таким мужчинам, как Коди. Courier Lithography Company, «’ Buffalo Bill ’Cody», 1900. Викимедиа.

Buffalo Bill, к которому присоединились проницательные деловые партнеры, опытные в маркетинге, превратили его шоу в сенсацию. Но он был не один. Гордон Уильям «Пауни Билл» Лилли, еще один популярный шоумен Дикого Запада, начал свою карьеру в 1886 году, когда Коди нанял его в качестве переводчика для участников шоу Пауни.В 1888 году Лилли создал собственную постановку «Исторический Дикий Запад Пауни Билла». Он был единственным реальным конкурентом Коди в бизнесе до 1908 года, когда двое мужчин объединили свои шоу, чтобы создать новую феерию: «Дикий Запад Буффало Билла и Великий Дальний Восток Пауни Билла» (большинство людей называли это «Шоу двух купюр»). Это было бесподобное зрелище. В ролях были американские ковбои, мексиканские vaqueros , коренные американцы, русские казаки, японские акробаты и австралийский абориген.

Коди и Лилли знали, что коренные американцы очаровывают публику в Соединенных Штатах и ​​Европе, и обе они играли важную роль в своих шоу на Диком Западе. Большинство американцев считали, что коренные культуры исчезают или уже исчезли, и чувствовали необходимость увидеть их танцы, услышать их песни и быть очарованными их навыками верховой езды без седла и их сложной одеждой из оленьей кожи и перьев. Шоу, безусловно, скрывали истинную культурную и историческую ценность стольких демонстраций коренных народов, а индийские исполнители были диковинкой для белых американцев, но шоу были одним из немногих способов заработать на жизнь для многих коренных американцев в конце XIX века.

Пытаясь привлечь внимание женщин, Коди нанял Энни Окли, женщину-снайпера, которая восхищала зрителей своими многочисленными трюками. Объявленная как «Маленький верный выстрел», она сбивала яблоки с головы своего пуделя и пепел от сигары мужа, доверчиво сжимая его в зубах. Жена Гордона Лилли, Мэй Мэннинг Лилли, также стала искусным стрелком и выступила в номинации «Лучшая женщина в мире, стреляющая верхом». Женщины-снайперы были главными героями шоу Дикого Запада. Целых восемьдесят гастролировали по стране на пике шоу.Но если такие действия бросали вызов ожидаемым викторианским гендерным ролям, женщины-исполнители обычно осторожно подавляли критику, сохраняя свою женскую идентичность - например, катаясь на боковом седле и нося пышные юбки и корсеты - во время своих выступлений.

Западная мистика «ковбоев и индейцев», увековеченная в романах, родео и шоу Дикого Запада, коренится в романтической ностальгии и, возможно, в тревогах, которые многие испытывали в новом, казалось бы, «мягком» индустриальном мире фабрики конца XIX века. и офисная работа.«Агрессивная мужественность» мифического ковбоя была, казалось бы, идеальным противоядием для городских жителей среднего и высшего класса, которые боялись, что они «стали сверхцивилизованными» и стремились к тому, что Теодор Рузвельт называл «напряженной жизнью». Сам Рузвельт, потомок богатой нью-йоркской семьи, а затем и популярный американский президент, превратил недолгое пребывание в должности несостоявшегося владельца ранчо в Дакоте в важную часть своего политического имиджа. Американцы с тоской смотрели на Запад, чей роман продолжал тянуть к поколениям американцев.

Американский антрополог и этнограф Фрэнсис Денсмор записывает в 1916 году вождя горных племен черноногих для Бюро американской этнологии. Библиотека Конгресса.

В 1893 году Американская историческая ассоциация собралась во время Всемирной колумбийской выставки в Чикаго. Молодой историк из Висконсина Фредерик Джексон Тернер представил свой «пограничный тезис», одну из самых влиятельных теорий американской истории, в своем эссе «Значение границ в американской истории.”

Тернер оглянулся на исторические изменения на Западе и увидел вместо цунами войны, грабежа и промышленности волны «цивилизации», хлынувшие по континенту. Граница «между дикостью и цивилизацией» прошла на запад от самых ранних английских поселений в Массачусетсе и Вирджинии через Аппалачи до Миссисипи и, наконец, через Равнины в Калифорнию и Орегон. Тернер пригласил своих слушателей «встать у Камберленд Гэп [знаменитый проход через Аппалачи] и наблюдать процессию цивилизации, идущую гуськом - буйвол, идущий по тропе к соляным источникам, индеец, торговец мехом и охотник, скотовод, фермер-пионер - и граница миновала.”

По словам Тернера,

американцев были вынуждены выстроить грубую цивилизацию за пределами границ, придавая нации исключительную суровость и демократический дух и отличая Северную Америку от застывших монархий Европы. Более того, стиль истории , к которому призывал Тернер, также был демократичным, утверждая, что работа простых людей (в данном случае пионеров) заслуживает того же исследования, что и работа великих государственных деятелей. Таков был новый подход в 1893 году.

Но Тернер зловеще смотрел в будущее. Бюро переписи населения в 1890 году объявило границу закрытой. Тернер сказал, что больше не существовало заметной линии, идущей с севера на юг, которая больше не отделяла бы цивилизацию от жестокости. Тернер беспокоился за будущее Соединенных Штатов: что стало бы с нацией без предохранительного клапана на границе? Это было обычное мнение. Теодор Рузвельт писал Тернеру, что его эссе «сформировало большую часть мысли, которая довольно слабо витала вокруг.”

Историю Запада создавали многие люди и народы. Тезис Тернера изобиловал ошибками, не только в его откровенном англосаксонском шовинизме, в котором небелые пали перед маршем «цивилизации», а китайские и мексиканские иммигранты были невидимы, но и в его полной неспособности оценить влияние технологий и государственных субсидий. и крупные хозяйственные предприятия наряду с работой выносливых первопроходцев. Тем не менее тезис Тернера занимал почти каноническое положение среди историков на протяжении большей части двадцатого века и, что более важно, отражал стойкую романтику американцев в отношении Запада и превращение длинной и сложной истории в марш прогресса.

1. Главный Джозеф по делам индейцев (1877, 1879)

Ветвь племени Нез Персе с северо-запада Тихого океана отказалась переезжать в резервацию и попыталась бежать в Канаду, но была преследована кавалерией США, атакована и вынуждена вернуться. Ниже приводится стенограмма капитуляции шефа Джозефа, сделанная лейтенантом Вудом из Двадцать первого пехотного полка, исполняющим обязанности адъютанта и исполняющим обязанности генерал-адъютанта генерала Оливера О. Ховарда в 1877 году.

2.Уильям Т. Хорнади об истреблении американских бизонов (1889)

Уильям Т. Хорнади, суперинтендант Национального зоологического парка, написал подробный отчет о почти исчезновении американских бизонов в конце девятнадцатого века.

3. Честер А. Артур о политике в отношении американских индейцев (1881 г.)

Нижеследующее извлечено из Первого ежегодного послания президента Честера А. Артура Конгрессу, доставленного 6 декабря 1881 года.

4.Фредерик Джексон Тернер, «Значение рубежа в американской истории» (1893)

Пожалуй, наиболее влиятельное эссе американского историка Фредерика Джексона Тернера в обращении к Американской исторической ассоциации «Значение границ в американской истории» определило для многих американцев взаимосвязь между границами и американской культурой и размышляло о том, что может последовать за этим ». закрытие границы ».

5. Поворотный ястреб и американская лошадь на раненом колене Резня (1890/1891)

11 февраля 1891 года делегация сиу встретилась с комиссаром по делам индейцев в Вашингтоне, округ Колумбия.C. и дал свой отчет о резне на Раненом Колене за шесть недель до этого.

6. Лаура К. Келлог об индийском образовании (1913)

Соединенные Штаты использовали образование для культурной ассимиляции коренных американцев. Лаура Корнелиус Келлог, автор, исполнитель и активист Онейды, которая помогла основать Общество американских индейцев (SAI) в 1913 году, раскритиковала культурный шовинизм американской политики. Выступая перед ВОФК, она призвала свою индийскую аудиторию принять современную американскую демократию, сохранив при этом свою идентичность.

7. Хелен Хант Джексон на век бесчестия (1881)

В 1881 году Хелен Хант Джексон опубликовала «Век бесчестия», рассказ о несправедливостях, постигших коренных американцев. Разоблачая многочисленные злодеяния, совершенные ее страной, она надеялась «избавить имя Соединенных Штатов от пятна векового бесчестия».

8. Том Торлино (1882, 1885)

Том Торлино, член нации навахо, поступил в школу для индейцев Карлайла, школу-интернат для коренных американцев, основанную правительством Соединенных Штатов в 1879 году, 21 октября 1882 года и отбывшую 28 августа 1886 года.В студенческом деле Торлино были фотографии 1882 и 1885 годов.

9. Фрэнсис Денсмор и горный вождь (1916)

Американский антрополог и этнограф Фрэнсис Денсмор записывает в 1916 году главного горного вождя черноногих для Бюро американской этнологии.

Эту главу отредактировала Лорен Брэнд, а ее содержание внесли Лорен Брэнд, Кэрол Бутчер, Джош Гаррет-Дэвис, Трейси Хэншью, Линдси Сталлонес Маршалл, Ник Роланд, Дэвид Шли, Эмма Тейтельман и Элис Уэбб.

Рекомендуемое цитирование: Лорен Брэнд и др., «Завоевание Запада», изд. Лорен Брэнд, в The American Yawp , ред. Джозеф Локк и Бен Райт (Стэнфорд, Калифорния: Stanford University Press, 2018).

Рекомендуемая литература

 • Аарим, Наджия. Китайские иммигранты, афроамериканцы и расовая тревога в Соединенных Штатах, 1848–1882 гг. Champaign: University of Illinois Press, 2006.
 • Эндрюс, Томас. Убийство ради угля: самая смертоносная трудовая война в Америке. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 2009.
 • Браун, Ди. Похороните мое сердце у Раненого Колена: Индийская история американского Запада. Нью-Йорк: Холт, Райнхарт и Уинстон, 1970.
 • Кэхилл, Кэтлин. Федеральные отцы и матери: социальная история службы индейцев Соединенных Штатов, 1869–1933. Чапел-Хилл: Университет Северной Каролины, 2011.
 • Кронон, Уильям. Метрополия природы: Чикаго и Большой Запад. Нью-Йорк: Нортон, 1991.
 • Эстес, Ник. Наша история - это будущее: стоящая скала против трубопровода доступа Дакоты и давняя традиция сопротивления коренного населения . Нью-Йорк: Verso, 2019.
 • .
 • Гордан, Линда. Великое похищение сирот в Аризоне. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 1999.
 • Хямяляйнен, Пекка. Империя команчей. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 2008.
 • Хайн, Роберт В. Американский Запад: новая интерпретируемая история. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 2000.
 • Хундорф, Шари М. Уходя по рождению: индейцы в американском культурном воображении. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001.
 • Изенберг, Эндрю К. Уничтожение бизонов: экологическая история, 1750–1920. Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 2000.
 • Джейкобс, Маргарет Д. Белая мать темной расе: колониализм поселенцев, материнство и переселение детей коренных народов на Западе Америки и в Австралии, 1880–1940 гг. Lincoln: University of Nebraska Press, 2009.
 • Джонсон, Бенджамин Хебер. Революция в Техасе: как забытое восстание и его кровавое подавление превратили мексиканцев в американцев. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 2003.
 • Кельман, Ари. Неуместная резня: борьба за память о Санд-Крик. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 2013.
 • Кречь, Шепард. Экологический индеец: миф и история. Нью-Йорк: Нортон, 1999.
 • Лимерик, Патрисия Нельсон. Наследие завоеваний: неразрывное прошлое американского Запада. Нью-Йорк: Нортон, 1987.
 • Marks, Паула Митчелл. В бесплодной земле: лишение собственности и выживание американских индейцев. Нью-Йорк: Морроу, 1998.
 • Монтехано, Дэвид. Англо-мексиканцы в создании Техаса, 1836–1986. Остин: Техасский университет Press, 1987.
 • Паско, Пегги. Спасательные отношения: поиск женского морального авторитета на американском Западе, 1874–1939. Нью-Йорк: Oxford University Press, 1990.
 • Пруча, Фрэнсис Поль. Великий Отец: Правительство Соединенных Штатов и американские индейцы. Lincoln: University of Nebraska Press, 1984.
 • Шультен, Сьюзен. Географическое воображение в Америке, 1880–1950. Чикаго: University of Chicago Press, 2001.
 • Шах, Наян. Интимная связь с незнакомцем: спорная раса, сексуальность и закон на Североамериканском Западе. Беркли: Калифорнийский университет Press, 2011.
 • Смит, Генри Нэш. Девственная земля: Американский Запад как символ и миф. Нью-Йорк: Винтажные книги, 1957.
 • Тейлор, Куинтард. В поисках расовой границы: афроамериканцы на американском Западе, 1528–1990. Нью-Йорк: Нортон, 1999.
 • Уоррен, Луи С. Америка Буффало Билла: Уильям Коди и шоу Дикого Запада. Нью-Йорк: Кнопф, 2005.
 • Белый, Ричард. «Это твое несчастье, а не мое»: Новая история американского Запада. Норман: Университет Оклахомы, 1991.

Банкноты

Blackhawks пастух Rockford Icehogs

Изображение: ASM Global

Национальная хоккейная лига (НХЛ) команда Чикаго Блэкхокс (США) официально приобрела Американскую хоккейную лигу (АХЛ) команду Rockford IceHogs в рамках сделки, которая позволяет команде играть в хоккей в Сити и прокладывает путь за значительные улучшения домашней арены Хогс - BMO Harris Bank Center .

Номер

«Rockford Register Star» заявил, что Rockford Area Venues and Entertainment Authority или RAVE недавно одобрили продажу.

Продажа IceHogs еще должна быть одобрена Американской хоккейной лигой и подписаны окончательные документы.

Чикаго Блэкхокс - профессиональная хоккейная команда, базирующаяся в Чикаго (США). Они соревнуются в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе Центрального дивизиона.С момента своего основания в 1926 году они выиграли шесть чемпионатов Stanley Cup .

« United Center » вместимостью 23 500 человек - это крытая арена на Ближнем Вест-Сайде Чикаго, штат Иллинойс, США. Он является домом для Chicago Bulls Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) и Chicago Blackhawks Национальной хоккейной лиги (NHL) , названного в честь его корпоративного спонсора, United Airlines , который базируется. в Чикаго с 2007 года.

Rockford IceHogs - профессиональная хоккейная команда, базирующаяся в Рокфорде, штат Иллинойс (США). Они являются членами Американской хоккейной лиги (АХЛ) , начав играть в Лиге с сезонов 2007-2008 годов.

BMO Harris Bank Center вместимостью 10 000 человек - это многоцелевая арена, расположенная в центре города Рокфорд, штат Иллинойс. В настоящее время он является домом для хоккейной команды Rockford IceHogs АХЛ.

Председатель совета директоров RAVE Крейг Томас добавил: «Этот процесс начался еще в августе.И теперь это дает возможность организации Чикаго Блэкхокс стать еще большей частью города Рокфорд. Приехать сюда в качестве фаната будет феноменальным опытом ".

«Rockford Register Star» далее заявила, что Blackhawks заплатят 11,8 миллиона долларов за приобретение Hogs, и согласились продолжать играть в BMO Harris Bank Center в центре города в течение следующих 15 лет. Срок аренды на 15 лет - самый длительный в АГЛ.

Замечено Владелец и председатель Blackhawks Рокки Виртц , который находился в BMO Harris Bank Center , когда сделка была заключена 7 апреля -го , вместе со своим сыном Дэнни: «Наше членство приближалось, поэтому нам пришлось решить: «Что мы будем делать.Итак, я пошел к своему сыну Дэнни и сказал: «Давайте пойдем дальше, чем просто соглашение о присоединении. Как мы можем быть частью сообщества Рокфорд, как в сфере бизнеса…, так и в сфере хоккея? »

Hogs находились на четвертом году пятилетнего соглашения о присоединении к Чикаго. Теперь никакого нового пакта не требуется. За Blackhawks будет выплачено 3 миллиона долларов авансом, а остальная сумма будет выплачена в течение девяти лет.

Будет полностью реконструирован завод по производству свиней. Вскоре после оформления продажи губернатор штата Иллинойс, Дж. Б. Притцкер , в сопровождении других представителей города, штата и команды, объявил о многолетнем проекте реконструкции BMO Harris Bank Center , ранее известном как MetroCentre, стоимостью 23 миллиона долларов.

Министерство торговли и экономических возможностей штата Иллинойс предоставит 13 миллионов долларов в виде капиталовложений Rebuild Illinois на модернизацию. Дополнительные 10 миллионов долларов включают краткосрочный и долгосрочный капитал от RAVE и города Рокфорд с использованием средств от продажи команды и других источников для модернизации здания, которому уже 40 лет.

Рокки Виртц добавил: «Обновленный BMO Harris (Bank) Center принесет пользу всем жителям и послужит экономическим двигателем для всего региона.”

Некоторые из работ по изменению конфигурации, которые уже запланированы, включают: новый вход в кассовый атриум, модернизацию вестибюля, реконструкцию ванных комнат, расширенные возможности сидения, новую видеоборду и модернизацию раздевалки.

Губернатор

Притцкер сообщил, что проект создаст более 250 рабочих мест и сохранит сотни существующих позиций на арене. Это также принесет миллионы долларов экономической активности в регионе.

Губернатор Притцкер заявил, что «Блэкхокс» имеет доказанный послужной список создания команд-победителей и является лучшим местом для развлечений.Я уверен, что IceHogs и BMO Center будут процветать под их участием, руководством и благотворительностью. Я так горжусь объявить, что мы инвестируем в более сильное будущее города Рокфорд ».

Мэр Иллинойса Том Макнамара заметил, что сделка представляет собой совместные усилия, направленные на добавление зубов к партнерству Blackhawks и IceHogs и внесение значительного вклада и работы на благо общества: «Эти улучшения вернут нас обратно. карта как место проведения спортивных мероприятий, концертов и шоу.”

’23 WIFR ’ процитировал сенатора штата Иллинойс Стива Стэдельмана:« Это отличная новость не только для фанатов IceHogs в районе IceHogs и Rockford, но и для предприятий сферы гостеприимства в центре города ».

Лидеры

заявили, что это значительные инвестиции для сообщества, которые потенциально могут принести 382 миллиона долларов в экономическую деятельность штата и региона.

Замечено Сильвия Гарсия, Министерство торговли и экономических возможностей штата Иллинойс и.о. директора : «Здесь, в Рокфорде, происходит много вещей.”

Следите за новостями Coliseum , чтобы быть в курсе последних новостей о бизнес-новостях заведений . Coliseum направлен на создание лучшего мирового сообщества руководителей и профессионалов спортивных и развлекательных заведений, создающих лучшие и более прибыльные заведения.

Станьте участником единственного глобального альянса Global Sports Venue Alliance и общайтесь со стадионами, аренами и экспертами со всего мира. Подайте заявку на членство в coliseum-online.com / alliance и используйте 365Coliseum Business .

Посмотрите 150 эксклюзивных видео для участников с ценными советами для вашего заведения
«Предыдущая новость: Ожидание закончилось для шотландских футбольных друзей
»Следующая новость: Ледовый дворец отражает русский конструктивизм

25 фактов о пастухе чихуахуа - Green Garage

Самая маленькая собака в мире, скрещенная с самой талантливой собакой в ​​мире и самой известной. Мистический наблюдатель, охраняющий храмы ацтеков, встречает благородного первооткрывателя, который издает «лающий сигнал», стоя над плачущим ребенком, похороненным в дымящихся щебнях.Как это вообще возможно физически? Часто искусственное оплодотворение.

Внешний вид

Родители мало похожи по внешнему виду. У обоих тела длиннее, чем они высокие, так что это вполне вероятно. Вероятно, это будет маленький или средний размер с стоячими ушами. Шерсть может быть коричневой и черной с привлекательными и характерными симметричными отметинами, особенно на голове и ногах.

Вес и рост
Смесь немецких овчарок чихуахуа будет иметь широкий диапазон возможного веса и роста, но, как правило, это собака от маленького до среднего.Он будет весить от 8 фунтов (3,6 кг) до 60 фунтов (27,22 кг) и иметь высоту от 7 дюймов (17,8 см) до 45 дюймов (114,3 см).

Походка
Походка чихуахуа ведется сзади. Его походка быстрая, с хорошей досягаемостью и стойкостью. Он держит голову и хвост высоко, его длинный хвост закручен на спине, как серп.

Цвет шерсти
Смесь немецких овчарок чихуахуа может иметь шерсть любого сплошного цвета, например черного, палевого, шоколадного или коричневого с серыми, синими, серебряными и печеночными отметинами.В стандартах родительских пород предпочтение отдается ярким, насыщенным окрасам, поэтому в смеси также следует отдавать предпочтение насыщенным окрасам.

Длина и толщина шерсти
Эта смесь может иметь однослойную или двухслойную шерсть, в зависимости от того, были ли у родителей чихуахуа короткие или длинные волосы. Подшерсток будет мягким, а плоский внешний слой слегка волнистым и коротким. Его уши могут быть с бахромой, а на задних лапах должна быть опушка.

Темперамент

Родители этой смеси в большинстве своем противоположны друг другу: родитель немецкой овчарки должен работать, а родитель чихуахуа счастлив тусоваться и ласкать весь день.У них есть некоторые общие черты, и ваш микс, вероятно, будет очень внимательным, независимым, лояльным и защищающим семью и свою территорию.

Не любит одиночество
Смесь немецких овчарок чихуахуа имеет тенденцию вызывать беспокойство, когда ее оставляют одну на несколько часов, поэтому вам нужно будет дрессировать щенка с самого начала. Также будет полезно хорошо потренировать его и утомить, прежде чем оставить его в покое.

Highly Sensitive & Territorial
Ваш микс будет очень чувствительной собакой.Это будет легко эмоционально и стрессово, потому что вы жаждете быть с вами и успокаиваетесь своими любящими нюансами. Он также будет очень территориальным, недоверчивым к незнакомцам и лояльно защищающим вас и свою семью.

Будет лаять, копать или жевать, если скучно
Как и большинство собак, ваша овчарка чихуахуа станет шумной и деструктивной, если ей скучно. Много упражнений и поддержание его умственной стимуляции с помощью игрушек и тренировок помогут бороться с его деструктивными тенденциями. Если доминируют родительские гены немецкой овчарки, вашему маленькому трудоголику потребуется еще больше активности.

Может быть непослушным или агрессивным, если не обучен
Этот микс может быть агрессивным, если он не обучен и не социализирован, или если с ним плохо обращаются. Его естественный уровень агрессивности будет сильно зависеть от того, какие родительские гены доминируют. Чихуахуа - самая широко представленная порода во многих приютах и ​​одна из самых усыпляемых собак.

Предпочтительный климат умеренный (теплое лето и мягкая зима)
Эта смесь, скорее всего, будет иметь двойной слой, чем одинарный, который защитит его от холода.Но если он унаследовал необъяснимую привычку чихуахуа к дрожи, вам захочется иметь при себе куртку. Чихуахуа с его крошечной массой тела часто начинает дрожать без видимой причины, и никто не может объяснить это.

Сопутствующий фактор или коэффициент пригодности

Овчарка чихуахуа - уверенная в себе собака, которая, вероятно, будет упрямой, но очень привязанной к своим хозяевам. Он может оказаться либо независимым, либо кооперативным, в зависимости от того, какие родительские гены доминируют.Он будет жаждать быть рядом с вами, как в качестве компаньона, так и в качестве сторожевой собаки.

Не рекомендуется для детей
Эта смесь не рекомендуется для семей с детьми. Как немецкая овчарка, так и родители чихуахуа известны своей агрессивностью по отношению к детям. Кроме того, если ваш микс окажется маленьким, дети могут легко его случайно поранить во время игры.

Подходит для квартиры
Смесь немецких овчарок чихуахуа может хорошо работать в квартире, если она хорошо обучена, хорошо социализирована, ухожена, хорошо тренирована и поддерживает дружеские отношения.В противном случае это может закончиться разрушительным действием или слишком сильным лаем и раздражением других жителей квартиры.

- идеальный сторожевой пес
Ваш микс от природы не доверяет посторонним и станет отличной сторожевой собакой. Он будет оставаться агрессивным, пока вы не укажете, что все в порядке. Оба родителя часто лают и входят в десятку самых громких собак. Немецкая овчарка заняла второе место по самому громкому лаю из когда-либо зарегистрированных.

Подходит для пожилых людей
Если владелец достаточно активен, чтобы предоставить чихуахуа-овчарке достаточно упражнений, или может нанять кого-нибудь для этого, то они, вероятно, будут хорошей парой для более старшей собаки, которая уже была обучена.Им также нужно будет время, чтобы провести с ним.

Отличная собака-терапевт или собака эмоциональной поддержки
Эту смесь можно легко обучить, чтобы она была служебной собакой, в том числе собакой-терапевтом или собакой эмоциональной поддержки. Овчарка чихуахуа - это болонка, которой нравится, когда ее гладят и берут на руки, половина ее генов принадлежит одной из трех лучших пород служебных собак, немецкой овчарке.

имеет тенденцию ладить с другими домашними животными при правильном обучении и социализации
Естественно, эта смесь будет подозрительной по отношению к другим домашним животным, поэтому осторожно размещайте их на нейтральной почве.Социализируйте свой микс как можно раньше и обратите внимание, что ваш микс будет по-разному реагировать на разных домашних животных. Например, молодой дерзкий котенок будет проблемой, но более ленивый котик постарше, скорее всего, подойдет.

Разведка и обучение

Смесь немецких овчарок чихуахуа, вероятно, будет достаточно умной собакой с большим телосложением. Если ваш микс похож на своего родителя чихуахуа, он также будет мастером манипуляции, что некоторые люди считают очаровательным. Очень важно, чтобы этот микс был правильно обучен и социализирован.

Достаточно интеллектуальный
Вероятно, ваш микс будет обладать разумным интеллектом, но может унаследовать высокий или низкий интеллект любого из своих родителей. Стэнли Корен, гуру собачьего интеллекта, высоко оценивает родителей немецкой овчарки на 3-м месте, а чихуахуа - на 67-м (последнее 79 место, хотя изучались 138 пород).

Обучение может быть сложной задачей
Вы должны начать обучение социализации и послушанию как можно скорее, особенно если оно кажется быстрым или имеет тенденцию пресекать.Он будет отличаться послушанием, ловкостью и прыжками. Скорее всего, он легко подхватит тренировку, но будет следовать вашим командам только тогда, когда захочет. Иметь терпение.

Физические потребности

Эта смесь, особенно если она находится на небольшом диапазоне, может легко попасть в опасность. Отважная маленькая собака может сбежать через небольшие дыры или пустоты. Снаружи его может накрыть внезапный потоп. Вам нужно будет держать его в безопасности и хорошо тренировать.

Сколько он ест?
Ваша смесь для немецких овчарок чихуахуа должна включать в себя лучший сухой корм для собак, который вы можете себе позволить, который, вероятно, должен включать рыбий жир, хондроитин и глюкозамин.То, сколько именно она будет есть, будет зависеть от идеального веса для вашей конкретной собаки, включая ее телосложение и режим упражнений.

Требуется минимум 45 минут упражнений в день
Этот микс имеет тенденцию быть энергичным и требует упражнений не менее двух раз в день с дополнительным временем для игр. Его упражнения и тренировки должны быть стимулирующими, сложными и увлекательными. Срок службы этой смеси обычно составляет от 12 до 18 лет, но может также и от 9 до 20 лет.

Линька и купание
Эта смесь легко линяет круглый год.Вам понадобятся рукавица для груминга и щетина, а также булавочная щетка. Чистите 3 раза в неделю. Проверьте его уши на скопление серы и сухость кожи. Используйте ватный диск и раствор для чистки собачьих ушей, чтобы очистить его уши.

История и цены на щенка

Чихуахуа - самая маленькая из ныне живущих собак. В 1520 году Эрнандо Кортекс завоевал Мексику, и маленькие бесшерстные собачки, привезенные испанскими торговцами, были скрещены с местными собаками для создания чихуахуа. Их привезли в Америку, где была создана длинношерстная версия, и они были зарегистрированы Американским клубом собаководства в 1904 году.

Немецкая овчарка была впервые выведена капитаном Максом фон Штефаницем в 1899 году и названа Хоранд фон Графрат. Он был зарегистрирован Американским клубом собаководства в 1931 году. Немецкая овчарка входит в пятерку самых популярных собак и является популярной военной и полицейской служебной собакой.

Предпосылки
Этот микс, вероятно, был выведен для создания умной, здоровой семейной собаки «размером с квартиру» с только светоотражением. Вы можете связаться с вашим ветеринаром или заводчиками родительских собак, чтобы найти конкретного заводчика.Эта смесь известна под названиями Чихуахуа овчарка, немецкая овчарка, чихуеферд и немецкое стадо чихуаху.

Цена за щенка
Для этой смеси разведение часто затруднено. Обычно это требует искусственного оплодотворения и может даже потребоваться кесарево сечение, если мать вынашивает двух или более детенышей или если ее родовые пути слишком узки для безопасных родов. Вы можете заплатить от 2000 до 4000 долларов за щенка.

Проблемы со здоровьем

Гибридные собаки обычно являются более здоровыми собаками из-за их способности к селективному разведению и потому, что они имеют больший генофонд.Постарайтесь увидеться с родителями и получить их медицинские справки. Эта смесь может пострадать от проблем со здоровьем любого из родителей. Вот некоторые из них.

Дисплазия тазобедренного сустава
Это случается у больших и маленьких собак, когда бедро не входит плотно в тазовую впадину. Если она легкая, она проявляется как артрит в возрасте от 4 до 6 лет, и ее можно лечить с помощью лекарств. Это может быть серьезным, вызывающим сильную боль и требующим хирургического вмешательства.

Вы должны настоять на результатах обследования тазобедренного сустава обоих родителей.Если возникнут потенциальные проблемы, можно многое сделать, чтобы замедлить развитие болезни или даже полностью ее избежать. Это включает, например, диету, питание, добавки и недопущение того, чтобы ваш молодой щенок играл слишком грубо.

Гипогликемия
Гипогликемия означает резкое резкое падение концентрации сахара в крови. Симптомы - потеря аппетита, вялость и необычное поведение. Собака может шататься, дрожать и дрожать. Чаще всего это случается у мелких животных и часто ошибочно диагностируется как вирусный гепатит или энцефалит.Немедленно обратитесь к ветеринару.

Это может быть так же серьезно, как рак, или так легко исправить, как более частое кормление меньшим количеством пищи. Если ваша собака становится очень вялой и сбитой с толку, особенно после возбужденных гонок, немедленно вызовите ветеринара. После правильной диагностики с этим часто можно справиться дома.

Ожирение
Удивлены ли вы, что ожирение может угрожать жизни вашей собаки? Немецкая шехуахуа может быть «маленькой» собакой, но у нее очень дерзкий, доминирующий и решительный характер с очарованием, преданностью и теплотой защитной немецкой овчарки.Это научит вас «лечить» его!

Ожирение и дисплазия идут рука об руку. Оба родителя склонны к дисплазии тазобедренных, локтевых и коленных суставов. Итак, ожирение приговаривает вашу собаку к мучительной жизни. Тщательно выбирайте заводчика, защищайте собаку от перенапряжения, пока ее кости растут, давайте ей полезные лакомства и поддерживайте ее идеальный вес.

Об авторе
Брэндон Миллер имеет степень бакалавра искусств. из Техасского университета в Остине. Он опытный писатель, написавший более ста статей, которые прочитали более 500 000 человек.Если у вас есть какие-либо комментарии или сомнения по поводу этого сообщения в блоге, свяжитесь с командой Green Garage здесь.

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓
 • Образование
 • Исследовать
 • Инновации
 • Прием + помощь
 • Студенческая жизнь
 • Новости
 • Выпускников
 • О Массачусетском технологическом институте
 • Подробнее ↓
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О Массачусетском технологическом институте
Меню ↓ Поиск Меню Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓
 • Образование
 • Исследовать
 • Инновации
 • Прием + помощь
 • Студенческая жизнь
 • Новости
 • Выпускников
 • О Массачусетском технологическом институте
 • Подробнее ↓
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О Массачусетском технологическом институте
Меню ↓ Поиск Меню Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

Ответ на COVID-19 - Массачусетская больница общего профиля передает

Спасибо нашим натуральным донорам COVID-19

С начала вспышки COVID-19 отдельные лица, малые предприятия, корпорации, некоммерческие организации и общественные группы были чрезвычайно щедры по отношению к Mass General.Налицо излияния поддержки в натуральной форме со всего города, по всему региону и по всему миру. От кофе до кексов, от масок N95 до спортивной одежды, от свежих продуктов до готовых блюд и многого другого - наши невероятные команды на передовой по-настоящему поражены добротой сообщества. Спасибо всем, кто пожертвовал товары и / или услуги.

Пожалуйста, знайте, что мы делаем все возможное, чтобы перечислить всех неденежных доноров ниже. Мы заранее приносим извинения, если мы случайно не упомянули имена доноров, поскольку мы стремимся отслеживать пожертвования по всей больнице.Если вы не видите свое имя в списке или если у вас есть изменения в своей записи, сообщите нам об этом. Спасибо. (* обновлено от 06.08.2020)

 • 1A Авто
 • 5-часовой ENERGY
 • Abbondanza Ristorante
 • Abiomed
 • ACCEF
 • Гриль Асейтуна
 • Aceituna Grill Catering
 • Acton Китайско-американское гражданское общество
 • Компания Acushnet
 • Адамс Фарм
 • Расширенная визуализация
 • Приключенческий паб
 • Патрик Ахерн Архитектор
 • Ассоциация выпускников AHMU
 • Aier
 • Alexandria Real Estate Equities, Inc.
 • Сэндвич-бар All Star / Пицца-бар All Star
 • Alpha Dental Somerville
 • Джилл и Дэвид Альтшулеры
 • Amazon Robotics
 • Американско-китайская медицинская ассоциация, ACMA
 • Американские промышленные партнеры
 • Помощь американским студентам
 • Американская ассоциация телугу
 • Амсино
 • Аналоговые устройства
 • Жюстин Эндрюс
 • Энджеллский ветеринарный центр
 • Ани Кейтеринг
 • Anna’s Taqueria
 • Аноним (23)
 • Майса и Э. Дж. Антонио
 • Корпорация прикладных генетических технологий
 • Арканум Бостон
 • AT&T
 • Шарль Обюшон и семья
 • Кристина Аянян
 • Анусуя и Прем Бабу
 • Ария и Джуд Бабу
 • Саджани и Симоне Бабу
 • Haneui Bae
 • Багельзавр
 • Джейк Бейли
 • ОТТЕНКИ БАМ
 • Кармен и Берт Бараховиц
 • Бет Барретт
 • Ванны и кузовные работы
 • Bay State Foot & Ankle Specialists, LLC, LLC
 • Baystate Financial
 • Паб Бикон Хилл
 • Beasley Media Group
 • батончики BeBOLD - Стейси Мэдисон из лаваша Стейси
 • BeiGene USA, Inc
 • Пекинский форвардный фонд
 • Семья Белло: Джим, Ким, Хэдли, Тейлор, Райли, Блейк и Бруно
 • Белмонт Китайско-Американская ассоциация (BCAA)
 • BGR Hospitality, франчайзинговая группа Blaze Pizza
 • Сунанда Бхатия
 • Закуски Biena
 • Акции Big Fish
 • Bloomingdale’s
 • План лекарств
 • Блюстоун переулок (индекс
 • )
 • Мебель Боба
 • Болоко
 • Бомбы
 • Тиана Беллоне Борзиллери
 • Bose
 • Бостонская пивоваренная компания
 • Бостон Брюинз
 • Бостон Брюинз Игроков
 • Бостонское отделение плавания через Америку
 • Бостонская пожарная служба
 • Бостонский фонд
 • Бостон Глобус
 • Boston Globe обслуживает нашу передовую программу
 • Бостонское метро Западная Библейская церковь
 • Публичная библиотека Бостона
 • Государственные школы Бостона
 • Бостон Ред Сокс
 • Бостон тайваньцы борются с COVID-19
 • Бостон
 • Сьюзан Бурделе
 • Профессор Эд Бойден
 • BR + Инженеры-консультанты
 • Родители и выпускники Брандейса из Большого Китая
 • Braun’s Express Inc.
 • Сара Бринделл
 • Бристоль Майерс Сквибб
 • Чартерные школы Брук
 • Синтия и Роджер Браун
 • Семья Браун
 • Бстронг и Бетенни Франкель
 • Международная ассоциация «Свет Будды» / Буддийский храм Фо Гуан, Бостон
 • Рупор
 • Профессор Джеффри Бассган и первая группа PPEople
 • C4 Therapeutics
 • Кафе Bonjour
 • Кафе Индии
 • Лей Цай и Маоцинь Тан
 • Калифорния Пицца Кухня
 • Кафе Кэрол
 • Кэролайн Тайер Интерьеры
 • Хелен Карр
 • Алехандро Кастильо
 • CaterCow
 • CCBA Китайская объединенная благотворительная ассоциация
 • CCCages, ООО
 • CeraVe
 • CeraVe / La Roche Posay
 • Джефф Шаньон
 • Chang Shing Tofu, Inc.
 • Chaplin Partners, Compass
 • Charlestown Face Shield Project
 • Государственные школы Челмсфорда
 • Лео Ченг
 • Сьюзан Чунг и семья
 • Китайско-американская ассоциация Лексингтона
 • Китайско-американская ассоциация патологов (CAPA)
 • Китайская церковь метро Южный Бостон
 • Chison USA Inc.
 • Chee Seng Choong
 • Профессор Кванхун Чунг
 • Городской дом
 • Clif Bar & Company
 • Кока-Кола
 • Эрика Колбат и проект упаковки закусок Бедфорд
 • Colliers International
 • Colliers International и Azuluna Foods
 • Comella’s Restaurant Holdings
 • КОМПАС
 • Compass Therapeutics
 • Серена Жасмин Коннор
 • Connors, Hudak and Associates of Ameriprise Financial Services
 • Инициатива по сохранению жизни COVID-19
 • Креативные ногти
 • Брайан Криб
 • Crocs
 • CSOFT International Inc.
 • CUBIC Inc.
 • Г-н Руохуй Цуй
 • Колин Каннингем
 • Curegenix
 • Анджела Карран
 • Cygnal Therapeutics
 • Жанна Дайнвау
 • Майк Дэйли
 • Сабо Dansko
 • Боб Дэвис
 • Брайан ДеФилиппис
 • Джон ДеФронцо
 • Dermafirm USA
 • Облегчение Дхармы
 • Dig Inn
 • Тесто для грязной воды
 • Хан Донг
 • Доктор Друцилла Робертс
 • LovePop
 • Lowes
 • Лу Цянь
 • Тату и пирсинг Lucky’s
 • Компания Luminous Letter
 • Алиса Машинист
 • Фостер Маки
 • Фонд лидерства Марка Бависа и The Capital Grille of Boston
 • Marketing Solutions Advantage, Inc.
 • Эндрю Маршалл
 • Фонд Мэри Кей
 • Mascon, Inc. и семья Чен и Хуанг
 • Массовое садоводческое общество
 • Массовый ступичный узел
 • Массачусетский технологический институт
 • Боб и Шэрон Масс
 • Massport
 • Лия Мэйс
 • Кэтлин МакГах и семья и друзья
 • Линдси и Брайан МакМахон
 • Хиллари и Джек Макнил
 • Медицинские миссии для детей
 • Медтроник
 • Призыв к действию в средней школе и центре STEM в Медуэй
 • Ресторан Mei Mei
 • Merrimack Stone Industries
 • MGH Центр инноваций в области цифрового здравоохранения (CIDH)
 • MGH Лаборатория медицинских устройств и моделирования
 • Медицинские резиденты MGH
 • Нейроэндокринная клиника MGH
 • MGH Неврология
 • MGH Управление исследованиями
 • MGH Ревере
 • МГХ Кафедра патологии речи
 • MicroPort Ортопедия
 • Команда Майка Карраса в William Raveis Real Estate
 • Элизабет Микула
 • Мила Опт
 • Министерство иностранных дел; Правительство Тайваня
 • Боб Микель
 • Девора Мишулам
 • Mistral & Columbus Hospitality Group
 • MIT
 • Mizco International
 • Molly Tecce и Umass Lowell Plastics
 • Джеймс Мун
 • Луис Моралес
 • Шона Морони-Хамаде
 • Морфик Терапевтический Inc.
 • Эми Моррис
 • Академия Маунт Алверния
 • Ратул Мукерджи
 • Кэролайн Маллен и семья Маллен
 • Музей науки
 • Алисон и Ирис Музила и семьи
 • Госпиталь Нанфанг в Китае
 • Наталья Вробель Студия
 • Природа Яркий
 • Near Perfect Media в Мичигане
 • Профессор Элли Недиви
 • новый баланс
 • Микрокладбище «Новый Город»
 • Семейная стоматология Новой Англии
 • Патриоты Новой Англии
 • Благотворительный фонд Патриотов Новой Англии и Фонд Хайленд-Стрит
 • Дженни Нгуен и семья
 • Линь Нгуен и семья
 • Выпускники НХЛ
 • Семья Ниби
 • Nike и Converse
 • Нур Средиземноморский гриль
 • Проект северо-восточного лицевого щита
 • Северо-восточная пещера
 • Кэти Нортон
 • Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc.
 • Nuance Communications
 • Помощники медсестры (Soft Shoe Co.)
 • Nussbaum Law Group / Nicole’s Pizza
 • Планы питания Nutre
 • Нуун
 • Кэти О’Коннор и Карлос ПиСьерра
 • С их тарелки
 • Еда и спиртные напитки O’Hara’s
 • Olivia’s Organics
 • в сети
 • Один бар
 • OneFund
 • Кевин и Дженни О’Нил
 • OOFOS
 • Оракул
 • Отто Пицца
 • Otto Pizza и общественные доноры
 • Оксфорд Недвижимость
 • Храм Палпунг Лунгток Чолинг
 • Panda Cares
 • Ликеры реагирования на пандемию
 • Шеф-кондитеры Бостона, Нью-Гэмпшира и Род-Айленда
 • Семья Пателей
 • Pegasystems
 • Антонио Перейра
 • Эффективная физиотерапия
 • PerkinElmer
 • г.Стивен Петерсон и доктор Джиллиан Либерман
 • Pharmaceutical Specialties, Inc.
 • Раймонд Фелан
 • Стефани Филлипс
 • Мэри и Ник Филопулос
 • Phinix Средиземноморье
 • Команда по хоккею на траве Университета Пингри
 • Кексы "Трубочная мечта"
 • Ресторан Piperi
 • ООО «ПИСОН»
 • Plymouth Rock Assurance
 • Александра Пост
 • Сэм Повлич
 • PR Medical, ООО
 • Premise Health @ Goldman Sachs & Co.
 • Преппи
 • Прессованное кафе
 • Соковыжималки
 • PricewaterhouseCooper
 • Primark
 • Produce Alliance
 • Проект Covid Hero
 • PTC
 • Дневная школа Puddle Duck
 • Лу Цянь и семья
 • Quattro
 • Стефани Рэйлс
 • Растворы для еды Rana
 • Rapid 7
 • Raytheon
 • RDF Международное образование
 • Red Bull
 • Reebok
 • Мэтт Рид
 • Исследовательское сообщество
 • Джошуа Резник, Мэриленд
 • Кассандра Т.Ричард, DMD
 • Хелен Рингли
 • Начальная школа Рипли в бутике Melrose & SweeTee
 • Ритц-Карлтон, Бостон
 • RLDatix
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2021 © Все права защищены.